fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Jakie zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu

MSW
Aby wyrobić dowód osobisty lub paszport potrzebne jest zdjęcie. Fotografia taka powinna spełniać określone wymagania.

Zdjęcie powinno być aktualne, czyli wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na fotografii do dokumentów nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie osoby fotografowanej. Ponadto zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę i górną część barków, a twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Okulary i soczewki kontaktowe

Osoby, które noszą okulary korekcyjne mogą w nich być na zdjęciu. Oczy muszą jednak być dobrze widoczne, a na fotografii nie może być odblasków na skutek odbicia światła od szkieł. Aby uniknąć ewentualnych problemów, lepiej zrobić zdjęcie bez okularów.

W soczewkach kontaktowych można zrobić zdjęcie, o ile nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru oczu.

Uwaga! Wyjątkowo w ciemnych okularach mogą zrobić osoby, które posiadają wrodzone lub nabyte wady wzroku. W takim wypadku do wniosku o dowód lub paszport dołączyć należy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Nakrycie głowy

Osoby noszące nakrycie głowy, ze względu na wymogi religijne, mogą je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Cały owal twarzy oraz linii uszu musi być odsłonięty.

Uwaga! Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącza się zaświadczenie, które potwierdzi, przynależność do wspólnoty wyznaniowej. Musi to być wspólnota, która jest zarejestrowana w Polsce.

Format zdjęcia

Zdjęcie na papierze ma mieć format 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość). Wymagana rozdzielczość fotografii elektronicznej to co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB. Zarówno. Wizerunek osoby fotografowanej zarówno w jednym jak i drugim przypadku ma być utrwalony w wersji kolorowej.

W każdym z przypadków składając wniosek przez Internet, trzeba dołączyć skan dokumentu, a oryginał przekazać urzędnikowi podczas odbierania dowodu lub paszportu.

Wygląd twarzy

Twarz fotografowanego musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, a głowa nie może być przekrzywiona. Zdjęcie powinno przedstawiać widoczny owal twarzy, bez półprofilu. Poza tym wygląd twarzy ma być naturalny, zamknięte usta oraz całkowicie widoczne brwi. Oczy muszą być naturalnie otwarte, widoczne wraz ze źrenicami (np. nie mogą być zakryte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw. Niedopuszczalny jest efekt tak zwanych "czerwonych oczu". Fryzura natomiast może wystawać poza obrys zdjęcia, a uszy nie muszą być widoczne, tak jak było to w starszych dowodach osobistych.

Tło i oświetlenie

Fotografie do dokumentów powinny być białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać jedynie osobę, która jest fotografowana. Również równomierne oświetlenie twarzy jest bardzo istotne. Niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach oraz cienie na twarzy.

Ostrość, kontrast, jakość

Kolejne z wymogów to ostrość zdjęcia, bez widocznych pikseli i naturalny kontrast. Także kontur głowy musi być wyraźny, niedopuszczalne są prześwietlenia tła. Zdjęcie musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Poza tym fotografia powinna zostać wykonana na błyszczącym papierze fotograficznym lub błyszczącym papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek komputerowych, w neutralnej kolorystyce i odpowiedniej gęstości tonalnej (nie może być ani za jasne, ani za ciemne). Wydruk nie może mieć załamań lub innych uszkodzeń powierzchni.

Biżuteria

Biżuteria może być na zdjęciu, jeśli osoba fotografowana faktycznie ją nosi. Nie może zasłaniać owalu twarzy i zaburzać jednolitego tła zdjęcia. By uniknąć ewentualnych problemów, zaleca się robienie fotografii bez biżuterii.

Wyjątkowo można zasłonić owal twarzy lub zaburzyć tło, jeśli usunięcie biżuterii mogłoby spowodować uszkodzenie uszu lub twarzy.

Zdjęcia dzieci

Dzieci do 5 roku życia nie muszą spełniać opisanych wyżej wymogów dotyczących twarzy na zdjęciach. Jednak tło musi być jasne i jednorodne, bez innych osób w kadrze. Twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta np. włosami, zabawką).

Dodatkowe informacje

Jeśli fotografia została wykonana w prawidłowy sposób, ale ze względu na chorobę, wypadek czy cechy fizyczne osoba na zdjęciu ma zamknięte oczy, otwarte usta albo inny niż naturalny wyraz twarzy, urząd gminy może zaakceptować taką fotografię.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

Źródło: MSW
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA