fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Greenberg Traurig reprezentował Benefit Systems w procesie pozyskania środków w drodze emisji nowych akcji oraz sprzedaży akcji własnych

123RF
Greenberg Traurig doradzał Benefit Systems S.A. w procesie pozyskania środków w celu dalszego rozwoju grupy Benefit Systems S.A. w drodze: emisji 184.000 akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz zbycia (dalszej odsprzedaży) 100.000 akcji własnych Spółki.
Transakcja została zrealizowana w trybie budowania księgi popytu w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w przypadku której nie było wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty.
Emisja akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu KSH skierowanej do wybranych inwestorów, natomiast zbycie akcji własnych zostało przeprowadzone w formie transakcji pakietowych w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawartych również z wybranymi inwestorami.
Łączna wartość transakcji wyniosła około 300 mln PLN.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig, transakcję prowadził Senior Associate Marek Kłeczek pod nadzorem Partnera Ireneusza Matusielańskiego oraz Partnera Federico Salinasa. W skład zespołu weszli ponadto: Of Counsel prof. dr hab. Adam Opalski oraz Associate Agnieszka Obrycka.
Spółka Benefit Systems jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku. Flagowym produktem Spółki jest Program MultiSport, który umożliwia prowadzenie aktywnego, a tym samym zdrowego, trybu życia, dzięki dostępowi do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w około 650 miastach Polski. Łącznie z samych produktów sportowych Grupy korzysta ponad 1 milion Użytkowników w Polsce i zagranicą.
Agnieszka Obrycka, Adam Opalski, Federico Salinas, Ireneusz Matusielański, Marek Kłeczek
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA