fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

K&L Gates w Warszawie wzmacnia kompetencje w obszarze ochrony środowiska

Zbigniew Kozłowski
Informacja
Do kancelarii prawnej K&L Gates dołączył jeden z najlepszych na rynku zespołów prawników zajmujących się ochroną środowiska. Zbigniew Kozłowski, adwokat, dołączył na stanowisko Of Counsel i pokieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska w K&L Gates. Miłosz Tomasik, radca prawny, doświadczony prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, objął stanowisko Senior Associate.

Dla K&L Gates jest to istotne wzmocnienie zakresu usług świadczonych dla klientów z kluczowych sektorów przemysłu, w tym energetycznego, chemicznego, metalurgicznego, produkcyjnego, nieruchomościowego oraz sektora poszukiwania i wydobywania kopalin. Obaj prawnicy dotychczas współpracowali z warszawskim biurem innej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W K&L Gates kieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe (obecnie plasuje się w kategorii Band 2). Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015", organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleniami zintegrowanymi, jak również zagadnieniami związanymi z prawem geologicznym i górniczym. Uczestniczy w projektach związanych z budową i modernizacją elektrowni i innych zakładów przemysłowych. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji, pozwoleń oraz kar środowiskowych.

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym specjalizującym się od ponad 7 lat w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym.

Z powodzeniem doradza w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do informacji o środowisku. Mec. Tomasik otrzymał rekomendację indywidualną w dziedzinie prawa ochrony środowiska w rankingu Chambers Europe.

"Jest nam niezmiernie miło powitać mec. Zbigniewa Kozłowskiego i mec. Miłosza Tomasika w naszym biurze w Warszawie" powiedział Maciej Jamka, Partner Administracyjny warszawskiego biura kancelarii K&L Gates. „Ochrona środowiska to dziedzina nierozerwalnie związana z działalnością naszych klientów i zależy nam na tym, aby mogli otrzymywać w tym zakresie porady prawne na najwyższym poziomie. Rozszerzenie i wzmocnienie praktyki środowiskowej stanowi jeden z istotnych elementów strategii naszej kancelarii".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA