fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy rada gminy może powołać komisję rewizyjną i inne komisje

Nie jest dopuszczalne wybranie takiego składu komisji, w którym pominięty zostałby przedstawiciel choćby jednego z klubów
Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Oprócz komisji rewizyjnej, która ma charakter obligatoryjny, rada gminy może tworzyć także inne komisje, określając ich przedmiot działania. Mogą one być stałe lub doraźne. W ich skład wchodzą tylko radni.

W art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) przewidziano, że rada gminy jest w gminie organem stanowiącym i kontrolnym. Rozwinięcie tej regulacji zawarto w art. 18a u.s.g., zgodnie z którym rada – w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy – powołuje komisję rewizyjną. Komisja ta opiniuje wykonanie budżetu gminy, występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową), a także wykonuje inne zadania zlecone jej przez radę w zakresie kontroli.

W orzecznictwie podkreśla się, że uprawnienia kontrolne rady, a zatem także zadania zlecane przez nią komisji rewizyjnej, nie mają dowolnego i nieograniczonego charakteru. Jak zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 2 lipca 2008 r. (sygn. II SA/Bd 345/08), przepisy u.s.g. nie uzasadniają...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA