fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Usługi, ceny, zarobki

Czy wynagrodzenie prawnika jest jawne

Fotolia.com
To, czy osoba wykonująca obsługę prawną, pełni funkcję publiczną, stało się kluczową kwestią w sprawach o dostęp do informacji publicznej.

Autorka skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zwróciła się do starosty o przekazanie wszystkich umów podpisanych z adwokatem wykonującym obsługę prawną starostwa oraz wszystkich płatności na jego rzecz. Starosta odpowiedział, że nie może tego wykonać ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

Autor wniosku do spółki komunalnej ze 100 proc. udziałem jednostki samorządowej, zwrócił się natomiast o udostępnienie jako informacji publicznej skanów, faktur i umów, związanych z obsługą prawną tej firmy w konkretnym okresie. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu twierdził, że informacja związana z wydatkami na obsługę prawną, dotyczy osób pełniących funkcję publiczną.

Oba sądy sięgnęły do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którymi prawo do takiej informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie dotyczy to jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji.

WSA w Gorzowie Wlkp. nie miał wątpliwości, że informacje żądane od starosty są informacją publiczną. Ale choć zobowiązał starostę do rozpoznania wniosku skarżącej w formie przewidzianej przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, nie mógł go merytorycznie ocenić, a tylko stwierdzić bezczynność.

Szersze spectrum przyniosła sprawa, rozpoznawana przez WSA we Wrocławiu. Sąd zaczął od konkretów. Spółka, od której wnioskodawca domagał się skanów faktur dokumentujących wydatki na obsługę prawną, jest wodno-kanalizacyjną spółką komunalną, realizującą zadania publiczne. Specjalistyczne doradztwo prawne warunkujące, a niejednokrotne poprzedzające proces decyzyjny, ma istotny wpływ na kształtowanie zadań, wykonywanych w sferze publicznej. Stąd też dane o wynagrodzeniach takiej osoby czy środków na realizację zawartej z nią umowy nie podlegają ochronie ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – orzekł WSA.

Podsumowując: to, czy mamy do czynienia z funkcją publiczną, wymaga zbadania, czy określona osoba w ramach instytucji publicznej, ma związek z wykonywaniem zadań publicznych i realizuje w pewnym zakresie zadania publiczne, nałożone na tę instytucję. Dotyczy to w szczególności umów cywilnoprawnych, zawieranych z podmiotami trzecimi i obejmującymi m.in. kwestię obsługi prawnej danej instytucji publicznej.

Sygnatura akt:

II SAB/Go 143/19

IV SA/Wr 215/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA