fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Służba cywilna: Czy za skrócenie wypowiedzenia należy się odszkodowanie

123rf
- Przy wypowiedzeniu stosunku pracy pracownikowi służby cywilnej pracodawcę obowiązują okresy wypowiedzenia określone w kodeksie pracy. Czy może on zdecydować o ich skróceniu?

Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami służby cywilnej nie są uregulowane w ich pragmatyce służbowej tzn. w ustawie o sc. W takiej sytuacji stosownie do art.9 ustawy o sc, zgodnie, z którym w sprawach dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy, zastosowanie znajdą przepisy kodeksowe. Zgodnie z nimi, co do zasady okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy;

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony, co najmniej sześć miesięcy;

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony, co najmniej trzy lata.

Przy czym, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi jednej z takich umów następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca. Z takiej możliwości skorzystać może także pracodawca publiczny. Ale tylko wobec pracownika sc posiadającego, co najmniej trzyletni okres zatrudnienia u tego pracodawcy (tylko on ma prawo, bowiem do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia). Warto też pamiętać, że w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że choć pracownik wcześniej traci zatrudnienie, finansowo nie ponosi z tego tytułu żadnego uszczerbku.

podstawa prawna: Art.36, art.361 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1666)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA