fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Gdy uszkodzisz auto na dziurawej drodze

Rzeczpospolita/Bartosz Siedlik
Koszty naprawy samochodu uszkodzonego na dziurawej jezdni powinien pokryć zarządca drogi albo ubezpieczyciel, w którym wykupił on polisę OC.
Pan Daniel jechał z dozwoloną prędkością po podmiejskiej drodze. Był deszczowy dzień i słaba widoczność, co sprawiło, że nie zauważył dziury w drodze. Wjechał w nią i przeciął oponę. Pechowy kierowca nie ma ubezpieczenia autocasco, chciałby więc otrzymać odszkodowanie od zarządcy drogi.
Mimo że stan polskich dróg się poprawia, to i tak stają się one źródłem problemów dla wielu kierowców. W razie uszkodzenia samochodu na drodze można dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi, który najczęściej ma wykupioną polisę OC – wtedy roszczenie można kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Obowiązki zarządcy drogi

Zarządca drogi musi utrzymywać jej nawierzchnię, a także chodniki, drogowe obiekty inżynierskie czy wszelkie inne urządzenia związane z drogą, czyli generalnie zapewnić, by droga była w stanie pozwalającym na bezpieczną jazdę.
Jeżeli jakiś odcinek drogi jest zniszczony albo w trakcie remontu, powinien zostać oznakowany. Zarządca powinien także usunąć możliwie szybko uszkodzenia, które powstają po opadach albo wichurach. Zimą zapewnienie bezpieczeństwa oznacza m.in. odśnieżanie, zwalczanie śliskości i usuwanie powstałych ubytków drogowych.
Jeżeli dojdzie do szkody samochodowej na drodze, to zarządca drogi będzie musiał wypłacić odszkodowania tylko wtedy, gdy do tego zdarzenia dojdzie z jego winy, czyli gdy zaniedbał swoich obowiązków. Nie poniesie winy np. wtedy, gdy w aucie uszkodzi się zawieszenie w trakcie wichury, gdy naprawienie świeżo powstałych ubytków w drodze jest niemożliwe.
Zarządca drogi nie będzie także winny, jeśli ostrzegł użytkowników drogi przed niebezpieczeństwem umieszczając tablicę albo znak.

Co zrobić po szkodzie?

Po uszkodzeniu auta z powodu niedoskonałe nawierzchni trzeba ustalić, kto odpowiada za ten odcinek drogi, na którym doszło do szkody. Można to zrobić w urzędzie gminy bądź miasta. Po ustaleniu, kto jest zarządcą drogi trzeba dowiedzieć się, czy ma on polisę OC, jeśli ma - zgłosić udokumentowane roszczenie do towarzystwa, jeśli nie ma, z żądaniem odszkodowania można wystąpić bezpośrednio do zarządcy drogi.
Bezpośrednio po uszkodzeniu auta warto wezwać policję albo straż miejską, a kopię notatki należy dołączyć do zgłoszenia szkody.

Co musi udowodnić poszkodowany?

Kierowca, który uszkodził auto, musi wykazać, że do szkody doszło na konkretnej drodze, z powodu zaniedbań zarządcy drogi, a między szkodą a zaniedbaniem zarządcy istnieje związek przyczynowy. W zgłoszeniu szkody powinien opisać, co się stało i sporządzić szkic sytuacji, podając lokalizację wyrwy czy oblodzonego odcinka drogi – numer drogi, kilometr, najlepiej na podstawie słupka hektometrycznego lub wskazując charakterystyczny punkt w okolicy.
Jeśli posiadacz samochodu nie zatroszczy się o dowody od razu po zaistnieniu szkody, później może być mu trudno je uzyskać. Oprócz notatki policji czy straży miejskiej przydadzą się zeznania świadków, a także zdjęcia, choćby wykonane smartfonem. Powinny one obejmować nie tylko dziurę w drodze, ale także okolicę, żeby na ich podstawie można ustalić, w którym miejscu i w jaki sposób droga była uszkodzona.
Trzeba również zgromadzić rachunki dokumentujące poniesione koszty, gdyż służą one do udowodnienia wysokości poniesionej szkody.

Kto odpowiada za utrzymanie drogi:

- droga krajowa lub autostrada – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad (z wyłączeniem autostrad płatnych, których zarządcą, po podpisaniu umowy koncesyjnej, staje się koncesjonariusz)
- droga wojewódzka – zarząd województwa
- droga powiatowa – zarząd powiatu
- droga gminna – wójt, burmistrz albo prezydent miasta
- droga wewnętrzna – podmiot zarządzający nieruchomością, np. wspólnota, spółdzielnia, właściciel terenu.
W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
Jeżeli do wypadku dojdzie na parkingu samochodowym, odpowiedzialność za jego uprzątnięcie ponosi podmiot, który nim administruje.
Zarządca drogi może również wykonywanie obowiązków odrębnemu podmiotowi. W większych miastach zajmują się tym tzw. miejskie zarządy dróg.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA