fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Ubezpieczyciele inwestują 160 mld zł w gospodarkę

Bloomberg
Sektor ubezpieczeniowy tworzy 2 proc. polskiego PKB, ubezpiecza 60 proc. majątku polskich firm oraz tworzy 225 tys. miejsc pracy.

Całkowita wartość dodana generowana przez branżę wynosi blisko 36 mld zł, odprowadzane podatki sięgają 1,6 mld zł, a łączną wartość inwestycji branży w polską gospodarkę ocenia się na 160 mld zł – wynika z przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą doradczą Deloitte raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków".

Ubezpieczenia najsilniej wpływają na rozwój branż związanych z handlem i naprawą pojazdów, finansami i nieruchomościami, a także przemysłem przetwórczym. Taka struktura wynika ze specyfiki rynku ubezpieczeniowego, w którym pod względem wypłacanych świadczeń dominują ubezpieczenia na życie oraz obowiązkowe OC pojazdów. Dzięki temu ubezpieczyciele generują 7,9 mld zł wartości dodanej w handlu detalicznym, hurtowym i naprawach pojazdów. Relatywnie wysoki wpływ na branżę finansów i nieruchomości (3,2 mld zł) to efekt ubezpieczeń sprzedawanych często z kredytami i innymi produktami.

- Bez ubezpieczeń nie będzie w Polsce długoterminowego wzrostu gospodarczego. Firmy chcąc zdobyć nowe rynki, muszą korzystać z różnych form zabezpieczenia. Ubezpieczenia sprawiają, że zmniejsza się ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstw, inwestycjami oraz eksportem. Już teraz ubezpieczyciele chronią obrót polskich firm o łącznej wartości 460 mld zł – mówił Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia stanowią też wsparcie dla publicznego systemu ochrony zdrowia: 2 miliony Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia.

Zaraz po bankach ubezpieczyciele są największym krajowym inwestorem instytucjonalnym w Polsce. Lokują 60 mld zł swoich aktywów w obligacje, a 17,4 mld zł długoterminowo w akcje spółek, zapewniając nie tylko kapitał na rozwój przedsiębiorstw, ale także finansując wydatki publiczne na infrastrukturę, edukację czy zdrowie.

- Mamy nadzieję, że raport stanie się przedmiotem otwartego dialogu z interesariuszami, bo wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę Polski jest duży. Wartość dodana kreowana przez sektor to aż 36 mld zł. To potencjał, który można jeszcze lepiej wykorzystać – komentowała wyniki raportu Irena Pichola, Partner w Deloitte, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA