fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Firmom odszkodowawczym grozi regulacja

Grzegorz Bierecki
Fotorzepa, Piotr Nowak
Senat podejmie inicjatywę w sprawie kancelarii odszkodowawczych – zapowiedział senator Grzegorz Bierecki podczas Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Wypłata odszkodowania na konto klienta, a nie firmy, która pomaga mu w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczycieli, uregulowanie wysokości prowizji kancelarii odszkodowawczych oraz zakaz pobierania prowizji od środków przeznaczonych na koszty leczenia to główne elementy postulowanej regulacji.

Nie ma planów drobiazgowego unormowania działalności kancelarii, ale ochrona klientów jest potrzebna.

- Uregulowanie relacji klient-kancelaria odszkodowawcza jest bardzo istotne – powiedział senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów.

To ważny temat, gdyż kancelarie odszkodowawcze coraz częściej pomagają klientom w dochodzeniu odszkodowań, szczególnie w przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Pobierają za to wynagrodzenie prowizyjne, a prowizja wynosi przeważnie w granicach 15-30 proc., czyli faktycznie o taki procent pomniejszane było odszkodowanie należne poszkodowanemu od zakładu ubezpieczeń. Zdarzały się przypadki, gdy kancelarie nie wypłacały klientom odszkodowania, zwlekały z wypłatą albo nie dochowywały należytej staranności przy dochodzeniu wypłat od ubezpieczycieli, zgadzając się na niekorzystne ugody.

Uregulowanie działalności kancelarii odszkodowawczych od dawna postuluje Rzecznik Finansowy, który mają na względzie głównie potrzebę stworzenia mechanizmów chroniących interesy konsumentów korzystających z usług tych kancelarii. Do Rzecznika podmioty te kierują liczne wystąpienia z prośbą o interwencje na rzecz osób które reprezentują przez zakładami ubezpieczeń. Daje to mu możliwość obserwacji ewolucji w zakresie poziomu świadczonych usług, wysokości pobieranych gratyfikacji, jak i procesu konsolidacji i konkurencji między tymi podmiotami.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA