fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

Zmiany prawa o zgromadzeniach. Apel NGOs

Fotorzepa, Robert Gardziński
2 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. Przed zaplanowanym na 7 grudnia posiedzeniem Senatu organizacje apelują do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o zgromadzeniach, która zakłada możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu. Uchwalone przepisy dają pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

W myśl nowych przepisów organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Nowela będzie teraz procedowana w Senacie.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiły organizacje pozarządowe. Wystosowano apel, który przekazano senatorom.

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

2 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.


Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.


W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.


Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.


Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.


Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.


Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości.


Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.


Amnesty International Polska


Centrum Inicjatyw Obywatelskich


Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych


Federacja Małopolska Pozarządowa


Fundacja Autonomia


Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych


Fundacja Centrum Badań Migracyjnych


Fundacja Centrum Cyfrowe


Fundacja Dialog-Pheniben


Fundacja e-Państwo


Fundacja Frank Bold


Fundacja im. Bronisława Geremka


Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej


Fundacja im. Stefana Batorego


Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego


Fundacja Instytut Studiów Strategicznych


Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50


Fundacja Kultura Liberalna


Fundacja Machina Fotografika


Fundacja Merkury


Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER


Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa


Fundacja Normalne Miasto – Fenomen


Fundacja Ocalenie


Fundacja Panoptykon


Fundacja Partners Polska


Fundacja Phan Bde


Fundacji Pokolenia


Fundacja Pole Dialogu


Fundacja Polskie Forum Migracyjne


Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"


Fundacja Proaktywni


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO


Fundacja Strefa Kobiet


Fundacja SYNAPSIS


Fundacja Wolność od Religii


Helsińska Fundacja Praw Człowieka


INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa


Instytut Globalnej Odpowiedzialności


Instytut Spraw Publicznych


Kampania Przeciw Homofobii


Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki


Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z


Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ


Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Polska Fundacja im. Roberta Schumana


Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes


Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego


Pozarządowego Centrum Rozwoju Społecznego


Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides


Stowarzyszenie BORIS


Stowarzyszenie Dialog Społeczny


Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło


Stowarzyszenie Homo Faber


Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej


Stowarzyszenie Koalicja Karat


Stowarzyszenie Klon/Jawor


Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna


Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"


Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza


Stowarzyszenie Na Górze


Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób


Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”


Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT


Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju


Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”


Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita


Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska


Stowarzyszenie Projekt: Polska


Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów


Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne


Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych


 


Wszystkich, którzy chcą dołączyć do sygnatariuszy, prosimy o


przesłanie maila na: kontakt@obserwatoriumdemokracji.pl


 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA