fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Reforma SN i KRS: stanowisko Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

Fotolia
W środę Sejm rozpocznie prace nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W tej sprawie stanowisko wydało dzisiaj Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

W stanowisku Porozumienie wzywa do pogłębionej dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, podkreślając jednocześnie, że obywatele oczekują zmian przyczyniających się do jego usprawnienia. Porozumienie przypomina, że podstawowym kierunkiem prac legislacyjnych powinna być dbałość o sprawny wymiar sprawiedliwości. Proponowane zmiany ustrojowe sądownictwa powinny odbywać się z poszanowaniem i ochroną ładu konstytucyjnego.

Sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na stanowisku, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, zarówno w płaszczyźnie ustrojowej, jak też w płaszczyźnie procedur regulujących sprawność postępowań toczących się przed sądami, co bezpośrednio dotyczy wszystkich obywateli. Zdaniem Porozumienia, obywatele oczekują prawdziwych reform: odformalizowania i uproszczenia skomplikowanych procedur, zniesienia barier sądowych, w tym fiskalnych, wprowadzenia rozwiązań prawnych zwiększających tempo rozpoznawania spraw, w tym nowoczesnego zarządzania i szerokiej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, jak również podniesienia efektywności modelu rozpoznawania spraw. W stanowisku podkreśla się, że projektowane zmiany, skutkując upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, nie mogą przyczynić się do jego usprawnienia.

- Istota projektowanych zmian nie może sprowadzać się do faktycznego przejęcia politycznej kontroli nad sądami. Będzie to działanie naruszające wyrażoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – piszą sygnatariusze porozumienia.

Porozumienie wzywa do pogłębionej dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, pamiętając o spoczywającej na nas wszystkich odpowiedzialności za Państwo i jego obywateli.

Porozumienie skupia samorządy, stowarzyszenia prawnicze i inne organizacje zrzeszające adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz inne zawody i środowiska prawnicze. W 2015 roku przedstawiciele tych środowisk dokonali podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA