fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Europejska Sieć Rad Sądownictwa wzywa polski parlament do upublicznienia list poparcia do KRS

123RF
Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) wezwała polski parlament do opublikowania list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa w najkrótszym możliwym terminie, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismo Zarządu ENCJ  z 8 sierpnia publikuje Stowarzyszenie Sędziów Themis. Na wstępie Organizacja przypomina w nim o swojej decyzji z września 2018 r. o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w członkostwie ENCJ.

"ENCJ stoi na stanowisku, że sędziowie będący członkami KRS powinni być wybierani przez sędziów. Aczkolwiek uchybienie tej zasadzie nie przesądza automatycznie, że Rada staje się zależna od władzy wykonawczej, to – odniesieniu do polskiej Krajowej Rady Sądownictwa – Zarząd ENCJ uznał, że wiele dodatkowych okoliczności wskazuje na brak jej niezależności od egzekutywy." - czytamy w piśmie.

Zarząd ENCJ wyjaśnia, że jedna z tych okoliczności jest związana z faktem, że w trakcie procesu wyboru sędziów-członków KRS listy sędziów, którzy udzielili im poparcia nie zostały podane do wiadomości publicznej, przez co nie była możliwa weryfikacja, czy listy te zawierały głównie nazwiska sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź też, czy tych samych 25 sędziów nie poparło każdego z kandydatów.

"Nawet po wystąpieniu dokonanym przez Zarząd ENCJ, sędziowie-członkowie KRS nie opublikowali we własnym zakresie list sądziów, którzy poparli ich kandydatury, a ENCJ uzyskał jedynie listy zawierające tylko i wyłącznie liczbę sędziów, którzy poparli poszczególnych kandydatów." - podkreśla Zarząd ENCJ.

Organizacja zauważa, że obowiązek opublikowania imiennych list poparcia dla sędziów-członków KRS został stwierdzony w ostatnio wydanym i podlegającym wykonaniu wyroku polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Zdaniem zarządu ENCJ wykonanie obowiązku wynikającego z powołanego wyroku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, do czego was wzywamy." - napisał Zarząd ENCJ.

Pismo podpisał, w imieniu zarządu ENCJ,  Kees Sterk prezes zarządu organizacji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA