fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Firmy budowlane oraz branża restauracyjno-hotelarska liderami ożywienia na rynku pracy

Bloomberg
Firmy budowlane oraz branża restauracyjno-hotelarska - to tam widać największy optymizm pracodawców. Chęci do zwiększania zatrudnienia w II kwartale widać jednak we wszystkich sektorach.

Niemal co piąta firma ma w planach na II kw. wzrost zatrudnienia, natomiast odsetek tych, które mówią o kadrowych cięciach jest trzykrotnie niższy - informuje ogłoszony we wtorek Barometr Perspektyw Zatrudnienia firmy Manpower. W rezultacie mierząca tę różnicę prognoza netto zatrudnienia wzrosła do 12 pkt proc. dając wynik najlepszy od pięciu lat i ponad dwukrotnie wyższy niż prognoza z początku roku.

– Koniunktura gospodarcza sprzyja zwiększonej konsumpcji i nowym inwestycjom, co ma pozytywne przełożenie na rynek pracy. Poszukujący zatrudnienia mogą spodziewać się więc korzystnej sytuacji - twierdzi Iwona Janas, dyrektor generalna agencji zatrudnienia ManpowerGroup w Polsce, komentując wyniki raportu, który opracowano na podstawie badania 750 różnej wielkości firm z różnych regionów i branż.

W prognozie na II kwartał br. nawet po uwzględnieniu korekty sezonowej przewaga optymistów (10 pkt proc.) jest o ponad 40 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jak podkreślają autorzy raportu, w każdym regionie kraju i we wszystkich z 10 analizowanych branż (nawet w przemyśle wydobywczym) prognoza netto zatrudnienia jest teraz dodatnia. Czyli pracodawcy planujący wzrost zatrudnienia mają przewagę na tym, którzy chcą ograniczać liczbę pracowników.

W największym nasileniu ten optymizm widać w firmach budowalnych, oraz w branży restauracyjno- hotelarskiej. W tych pierwszych prognoza netto zatrudnienia, czyli przewaga optymistów, wzrosła teraz aż do 28 pkt. proc (20 pkt proc. po korekcie sezonowej) co jest najlepszym wynikiem od pięciu lat. Z kolei sięgająca 18 pkt proc.(14 pkt po korekcie sezonowej) prognoza netto zatrudnienia w hotelach i restauracjach jest najwyższa od czterech lat. Ten sektor zanotował też największą poprawę w porównaniu z prognozą sprzed roku, choć lepszym wynikiem niż w II kw. 2015 może się teraz pochwalić aż siedem z dziesięciu porównywanych w barometrze branż.

Jak wynika z badania, najczęściej na nowe miejsca pracy można liczyć w dużych przedsiębiorstwach, gdzie prognoza zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi aż 29 proc.(Co trzeci firma planuje wzrost liczby pracowników w II kw). Jak jednak zaznacza Iwona Janas, optymizm w tworzeniu nowych etatów deklarują również pracodawcy w małych i średnich spółkach.

- Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, co w połączeniu z rosnącym niedoborem talentów będzie istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłą sytuację. Możemy też spodziewać się zwiększonych nakładów na działania mające na celu nie tylko przyciągnięcie, ale również utrzymanie pracowników w organizacji – dodaje szefowa ManpowerGroup w Polsce

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA