fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Oddzielne ośrodki dla dzieci i starców

www.sxc.hu
Placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może się mieścić na jednym terenie z domami pomocy społecznej.

Zapisy o oddzieleniu placówek pieczy zastępczej od ośrodków pomocy społecznej, izb wytrzeźwień, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy i zakładów opiekuńczo-leczniczych nie są próbą oddzielenia dzieci od osób starszych i chorych – uznał Sejm. Nowela ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została przyjęta bez uwzględnienia uwag opozycji, która sugerowała, że nie ma racjonalnych argumentów na poparcie tezy, że „otoczenie starości, choroby i śmierci (...) trudno uznać za odpowiednie dla prawidłowego kształtowania postaw i rozwoju emocjonalnego dzieci".

Jak zapewniła wiceminister rodziny Elżbieta Bojanowska, dziś w Polsce funkcjonuje sześć takich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nawet tych sześć przypadków zasługuje na regulację ustawową.

Nowela, która dotyczy głównie sposobu organizacji wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych, umożliwia działanie na dotychczasowych zasadach centrom administracyjnym do obsługi placówek wsparcia dziennego i jednostek instytucjonalnej pieczy zastępczej (miały funkcjonować tylko do końca tego roku).

etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA