fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Koronawirus: ważne informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego

AdobeStock
W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego pracujący rodzice dzieci w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Takie rozwiązanie przewiduje specustawa wprowadzająca szczególne rozwiązania w związku z koronawirusem - przypomina MRPiPS.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła możliwość uzyskania przez pracującego rodzica dziecka do lat 8, dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

- opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

- są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Występując o wypłatę zasiłku należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniobiorcy (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie ZUS). Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik składek (czyli pracodawca), jak i gdy wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest konieczne przy tym uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, czyli przez okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje zgodnie ze złożonym oświadczeniem, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, albo za dni robocze, jeśli takie okresy zostaną wskazane w oświadczeniu.

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Infolinie ZUS. Jak uzyskać informację?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił ponadto dodatkowe linie tematyczne w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 560 16 00.

Osoby potrzebujące informacji na temat:

- zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 - zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji;

- ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 - ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności;

- w innych sprawach - tak jak dotychczas – po wybraniu 0 (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły dostępne są również na stronach ZUS.

Ważny jest także zdrowy rozsądek. 
W „Rzeczpospolitej” otworzyliśmy dostęp do treści dotyczących koronawirusa.

Czytaj więcej: www.rp.pl/koronawirus

Źródło: MRPiPS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA