fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polityka

Zgierz: Radni z zakazem wstępu do Urzędu Miasta

Budynek Urzędu Miasta Zgierza
Koralik82/CC 3.0
Zgierski radny Przemysław Jagielski poinformował, że prezydent miasta wydał zarządzenie, na mocy którego radni nie mogą pojawiać się w Urzędzie Miasta bez jego wiedzy i zgody.

"Teraz jako radny aby pojawić się w UMZ w celu uzyskania jakiejkolwiek informacji muszę złożyć wcześniej pisemny wniosek do kancelarii, który muszę uzasadnić a łaskawy Pan Prezydent Zgierza w ciągu 14 dni (lub w ciągu 2 miesięcy dla skomplikowanych sprawa) wyrazi zgodę lub nie" - napisał na Facebooku Przemysław Jagielski.

Radny ze Zgierza dodał, że stosowanie się do tego przepisu oznaczałoby, że nie mógłby wziąć udziału w najbliższej sesji rady miasta.

"Gdyby spojrzeć na zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej - to tam szeregowy mieszkaniec ma większe prawa aby zdobyć teraz materiały z urzędu niż teraz radny na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Mieszkaniec pisze wniosek, nie musi go uzasadniać! a Prezydent musi udzielić informacji w ciągu 14 dni" - dodaje radny.

Zdaniem Jagielskiego decyzja prezydenta miasta ma związek z jego trzema dłuższymi wizytami w urzędzie. Radny miał w tym czasie analizować dokumentacje dotyczące miejskich inwestycji.

Sprostowanie:

Nieprawdą jest jakoby Prezydent Miasta Zgierza wydał zarządzenie, na mocy którego radni Gminy Miasta Zgierza mają zakaz wstępu do Urzędu Miasta bez wiedzy i zgody Prezydenta. W/w zarządzenie jedynie ma na celu konieczność uregulowania trybu udostępniania danych zawartych w dokumentach znajdujących się w Urzędzie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony dóbr osobistych, w tym danych wrażliwych, w szczególności uniemożliwienie niekontrolowanego pozyskiwania i w konsekwencji rozpowszechniania tych danych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA