fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Alimenty od nabywców akcji sprzedanych przez ojca wolne od PIT

www.sxc.hu
Świadczenia na dzieci wypłacane matce przez nabywców akcji sprzedanych przez ojca nie są obciążone daniną.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął w interpretacji kwestię rozliczenia alimentów na dzieci przez małżonków mających rozdzielność majątkową, wypłacanych nie przez rodzica.

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, której mąż sprzedał akcje w styczniu 2013 r. Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym miał otrzymywać zapłatę w ustalonej kwocie miesięcznej. W lutym 2013 r. małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego porozumienie dotyczące roszczeń alimentacyjnych. Współmałżonek zobowiązał się przekazywać co miesiąc określoną kwotę na utrzymanie wspólnych dzieci. Alimenty nie są jednak wypłacane bezpośrednio przez ojca. To nabywcy akcji przekazują co miesiąc zapłatę za udziały bezpośrednio na konto wnioskodawczyni zamiast na konto jej męża.

Kobieta zaznaczyła, że jej współmałżonek rozliczył sprzedaż udziałów w deklaracji PIT-38 za 2013 r. Napisała też, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Z wniosku nie wynika jednak, by byli rozwiedzeni lub w separacji. Kobieta chciała się upewnić, czy od alimentów nie będzie musiała zapłacić podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał w odpowiedzi, że zgodnie z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT wolne od podatku są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia. Zwolnienie dotyczy też dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dyrektor Izby zaznaczył, że poza ograniczeniem wiekowym oraz szczególnym uregulowaniem dotyczącym dzieci niepełnosprawnych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne ustawa o PIT nie określa innych warunków zwolnienia alimentów z podatku. Mogą być zwolnione z daniny bez względu na ich kwotę. Ustawa nie zabrania też wypłacać świadczenia jednorazowo.

– W tej sytuacji kwota alimentów jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT – podsumował dyrektor.

Numer interpretacji IBPB-2-2/4511-511/15/JG

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA