fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Przekazanie zachowku w formie nieruchomości przed upływem pięciu lat rodzi obowiązek zapłaty PIT - interpretacja podatkowa

AdobeStock
Podatniczka, która przekazała krewnej las, by uwolnić się od roszczeń spadkowych, zapłaci 19 proc. podatku jak od sprzedaży.

Przekazanie zachowku w formie nieruchomości jest odpłatnym zbyciem – stwierdziła skarbówka w najnowszej interpretacji. Jeśli nastąpi przed upływem pięciu lat, trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Czytaj też:

Sprawa dotyczyła kobiety, która jako jedyna spadkobierczyni nabyła majątek po siostrze zmarłej w 2014 r. Na podstawie testamentu odziedziczyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, środki pieniężne i las. W 2016 r. wnioskodawczyni zawarła porozumienie z wnuczką siostry, że przekaże jej odziedziczony las jako zachowek. Przekazanie miało formę aktu notarialnego.

Podatniczka poprosiła skarbówkę o potwierdzenie, że nie musi płacić podatku dochodowego, ponieważ nie sprzedała lasu i nie otrzymała za niego zapłaty. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem. Stwierdził, że w tym przypadku należy zastosować przepisy o odpłatnym zbyciu nieruchomości, ponieważ kobieta dokonała tego przed upływem pięciu lat od jej nabycia, które nastąpiło w 2014 r. Wyjaśnił, że w myśl art. 924 kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa go z chwilą otwarcia spadku (art. 925 k.c.).

Z kolei zgodnie z art. 991 § 1 k.c. spadkobiercom: zstępnym (dzieci, wnuki), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się zachowek. Osobom trwale niezdolnym do pracy oraz małoletnim należą się dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT termin „odpłatne zbycie", oznacza każde przeniesienie prawa własności nieruchomości lub praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową – czytamy w interpretacji.

„Płatność" nie musi mieć charakteru przepływu gotówkowego. Płatnością może być również zwolnienie z długu czy potrącenie wzajemnych, wymagalnych wierzytelności. W opisanej sprawie wnioskodawczyni zbyła własność nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że wnioskodawczyni zapłaci 19 proc. od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami uzyskania przychodu oraz kosztami odpłatnego zbycia.

W świetle art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów tych można zaliczyć m.in. opłaty za wycenę przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników, ogłoszenia w prasie, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłatę sądową.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 6d ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodu z nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2-3.4011.276.2019.2.KP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA