fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga rehabilitacyjna: w PIT trzeba uzyskać dochód, by odliczyć wydatki na niepełnosprawnego

Adobe Stock
Wydatki rehabilitacyjne można odliczyć tylko i wyłącznie w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28) składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione.

Podatnika będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, czyli odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).

Czytaj też:

Z możliwości tej mogą skorzystać:

- osoby rozliczające się w zeznaniu PIT-37 (np. pracownicy, osoby trudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby uzyskujące przychody z praw autorskich),

- przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad ogólnych (skala podatkowa),

- podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Z ulgi rehabilitacyjnej nie mogą natomiast korzystać podatnicy opłacający tzw. podatek liniowy (zob. art. 30c ustawy o PIT), chyba, że oprócz dochodów z działalności uzyskują dochody z pozostałych źródeł przychodów (np. ze stosunku pracy) pozwalające na odliczenie tej ulgi od dochodów rozliczanych według skali.

Zamknięty katalog

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do skorzystania z ulgi zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Chodzi m.in. o wydatki na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne itd.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione.

Nie można przenieść na przyszłe okresy

Wydatki rehabilitacyjne można odliczyć tylko i wyłącznie w roku ich poniesienia, w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28) składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione (interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 maja 2017 r., 0111-KDIB2-2.4011. 3.2017. 1.MZ; z 23 lutego 2018 r., 0111-KDIB2-3.4011. 301. 2017.2.KK; z 15 stycznia 2018 r., 0115-KDIT2-2.4011.383.2017. 1.IL; z 29 stycznia 2019 r., 0114-KDIP3-3.4011.573.2018. 1.MS2 i z 12 czerwca 2018 r., 0113- KDIPT2-2.4011.215. 2018. 1.AKR).

Przykład:

Niepełnosprawny podatnik poniósł w 2018 r. wydatki w kwocie 19 300 zł na adaptację mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wydatki zostały udokumentowane fakturami i nie zostały podatnikowi w żaden sposób zrefundowane. Wydatki te podatnik może odliczyć od dochodu za 2018 r.

Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest wystąpienie dochodu (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 września 2013 r., IBPBII/1/415-674/13/MCz).

Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie może przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2018 r., 0113-KDIPT2-2.4011. 432.2018.1.MK). W sytuacji, gdy podatnik nie uzyska żadnych dochodów za rok poniesienia wydatków rehabilitacyjnych, to nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 grudnia 2016 r., 1061-IPTPB4. 4511.264.2016.1.KSM)

Przykład:

Załóżmy, że podatnik z poprzedniego przykładu uzyskał w 2018 r. dochód w wysokości:

Wariant I: 78 900 zł – w zeznaniu rocznym za 2018 r odliczy całość wydatków poniesionych na adaptację mieszkania, tj. 19 300 zł

Wariat II: 17 800 zł – w zeznaniu rocznym za 2018 r odliczy wydatki poniesione na adaptację mieszkania tylko do wysokości uzyskanego dochodu, tj. 17 800 zł

Wariant III: nie uzyskał żadnych dochodów – w zeznaniu rocznym za 2018 r. w ogóle nie odliczy wydatków na adaptację mieszkania.

Nie jest możliwe odliczenia poniesionych wydatków tytułem ulgi rehabilitacyjnej od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących latach podatkowych (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2012 r., IBPBII/1/415-863/11/AA).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA