fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga rehabilitacyjna w drodze korekty - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Niepełnosprawny odliczy poniesione w poprzednich latach wydatki na dostosowanie mieszkania do swoich potrzeb, jeśli udokumentuje je fakturami na własne nazwisko.

Ten, kto nie skorzystał wcześniej z ulgi rehabilitacyjnej, może to zrobić teraz w drodze korekty. Musi jednak mieć dowody, że poniósł wydatki. Taką interpretację otrzymała niepełnosprawna podatniczka, która ze względu na chorobę musiała dostosować do swoich potrzeb kuchnię, łazienkę i przedpokój. Prace prowadzone były stopniowo przez kilka lat, ze względu na ograniczone środki finansowe. Obejmowały one m.in. poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki, przebudowę przedpokoju, łazienki i kuchni oraz wymianę instalacji. Wnioskodawczyni nie skorzystała wcześniej z ulgi, bo nie wiedziała, że jej przysługuje. Chciałaby teraz skorygować zeznania za lata 2015, 2016 i 2017, by odliczyć poniesione wydatki. Posiada faktury wystawione na jej nazwisko, a tylko jedna jest wystawiona na jej męża, współwłaściciela nieruchomości. Zapytała, czy może skorzystać z ulgi za poprzednie lata.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, ale kobieta może uwzględnić tylko te wydatki, na które ma fakturę ze swoim nazwiskiem. Zaznaczył, że art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT pozwala odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Warunkiem jest m.in. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Dyrektor KIS przypomniał, że wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być odliczone w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Zgodnie jednak z art. 81 § 1 ordynacji podatkowej wnioskodawczyni przysługuje prawo do korekty uprzednio złożonego zeznania podatkowego, w którym nie skorzystała z odpisu. Może to zrobić w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dyrektor KIS stwierdził, że poniesione przez nią wydatki remontowe przyczyniają się do ułatwienia codziennych czynności życiowych i są to cele rehabilitacyjne. Wnioskodawczyni będzie mogła je odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym za 2015 r., 2016 r. i 2017 r. poprzez złożenie korekty za te lata. Odliczy jednak tylko te opłaty, na które posiada fakturę potwierdzającą ich poniesienie.

Wnioskodawczyni nie będzie mogła zatem skorzystać z odliczenia wydatków, na których poniesienie dokument (fakturę) posiada jej mąż – wyjaśnił dyrektor KIS.

Numer interpretacyjny: 0113 -KDIPT2-2.4011.584.2019.2.BO

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA