fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Parabanki

Rachunkowość SKOK-ów do poprawy

Bloomberg
Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła i skierowała do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nową rekomendację C-SKOK, dotyczącą rachunkowości w kasach.

Rekomendacja została przyjęta podczas środowego posiedzenia KNF. W ocenie nadzorcy złożona sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych wcześniej nieprawidłowości wymaga „wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości przedstawianych informacji na temat sytuacji finansowej kas, w celu realnej oceny kondycji finansowej sektora. Dlatego nieuniknione jest na obecnym etapie wprowadzenie spójnych rozwiązań i standardów. KNF może realizować swoje zadania nadzorcze przede wszystkim w oparciu o informacje pozyskiwane od podmiotów nadzorowanych. Jakość i rzetelność tych informacji jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji - napisano w komunikacie.

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 30 czerwca 2016 r.

KNF informuje, że w rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności. Oznacza to, że mniejsze kasy spełniające jednocześnie dwa kryteria - suma bilansowa poniżej 50 mln zł oraz liczba członków poniżej 10 tys. - mogą nie stosować postanowień zawartych w rozdziale V rekomendacji. Reguluje on zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych.

Według nadzorcy nowa rekomendacja reguluje zasady ustalania wartości godziwej (kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej) instrumentów finansowych, zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych, zasady wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydzielanych z majątku SKOK, zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, zasady rozliczania połączeń SKOK, zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny.

Już kilka SKOK-ów w miało problemy - upadłość zaliczyły SKOK Wołomin, jedna z największych spółdzielczych kas w Polsce, oraz SKOK Wspólnota. Inne kasy, jak np. SKOK im. św. Jana z Kęt, musiały być ratowane (w tym przypadku przez Aliora). Pod koniec 2014 r. 41 kas było objętych postępowaniem naprawczym.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA