fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co orzekały sądy

Adobe Stock
Sprawy dokumentów składających się na dokumentację personalną są rozstrzygane przez sądy niejednorodnie.

Funkcjonowanie każdego pracodawcy wiąże się z koniecznością wystawiania licznych dokumentów umieszczanych w dokumentacji personalnej. Cechują się one różnorodną strukturą, podstawami prawnymi, a także znaczeniem w obrocie gospodarczym. Poświadczenie w takim dokumencie nieprawdy nie zawsze będzie się wiązało z odpowiedzialnością karną. Warto się przyjrzeć, które z wyżej wskazanych dokumentów mogą być przedmiotem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, tj. fałszu intelektualnego (art. 271 § 1–3 k.k.), wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.) bądź użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę (art. 273 k.k.).

Jak treść

Przedmiotem przestępstwa fałszu intelektualnego może być nie tylko taki dokument kadrowy, który można zaklasyfikować jako dokument w rozumieniu kodeksu karnego. Z treścią takiego dokumentu związane więc musi być określone prawo, albo ze względu na swoją zawartość musi on stanowić dowód prawa, stosunku prawnego...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA