fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Dopłaty do kredytu mieszkaniowego. Pieniędzy wystarczy zaledwie na kilka tygodni

materiały prasowe
Wiele osób czeka na rozpoczęcie 2017 roku. Wtedy bowiem możliwe będzie ponowne składanie wniosków o dopłaty do wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego.

1 stycznia 2017 roku odblokowana zostanie druga część środków zarezerwowanych na dopłaty.

Przypomnijmy, że pierwsza połowa, o którą można było wnioskować przed rozpoczęciem 2017 roku, została w całości rozdysponowana do 6 lipca 2016 roku. Wtedy to Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wstrzymał przyjmowanie wniosków.

Z jakim limitem dopłata?

Kluczowym parametrem, który decyduje o zakwalifikowaniu nieruchomości do programu „MdM", jest cena metra kwadratowego nieruchomości. Wartość ta weryfikowana jest z limitami obowiązującymi w dniu składania wniosku, a nie w dniu podpisywania umowy przedwstępnej czy deweloperskiej. Teoretycznie ustalone limity są wyznaczane przez BGK na początku każdego kwartału. Jednak w praktyce wartości te zmieniają się co sześć miesięcy. Wynika to z faktu, że BGK wyznacza swoje wartości w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe publikowane przez właściwych wojewodów.

Co kwartał przy wyliczaniu parametrów na potrzeby „MdM" uwzględniane są wartości z dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę komunikatów. Przykładowo: wojewoda dolnośląski pod koniec września 2016 roku opublikował wskaźniki na IV kwartał 2016 roku i I kwartał 2017 roku. Dla Wrocławia wskaźnik wojewody wynosił 4921 zł. Analogiczny komunikat, ale obejmujący II i III kwartał 2016 roku, został opublikowany pod koniec marca tego roku. Wówczas ogłoszona wartość dla Wrocławia wynosiła 4641. Wyznaczając limity na IV kwartał tego roku, BGK jest zobowiązany ustawą do obliczania ich jako średniej arytmetycznej z dwóch ostatnich komunikatów. Zatem średni wskaźnik przeliczeniowy dla Wrocławia w IV kwartale tego roku wynosi 4781 zł.

Zgodnie z przepisami limity dla rynku pierwotnego wynoszą 5259,10 (110 proc. wskaźnika przeliczeniowego), a dla rynku wtórnego – 4302,90 (90 proc. wskaźnika przeliczeniowego). W analogiczny sposób limity zostały wyznaczone w pozostałych lokalizacjach.

Jaki będzie nowy limit?

Wyznaczając limity w I kwartale przyszłego roku, BGK będzie je wyznaczał także w oparciu o wartości z dwóch ostatnio opublikowanych komunikatów każdego z wojewodów. Jednak w przypadku analizowanego województwa dolnośląskiego, a także innych lokalizacji, w praktyce będą to te same komunikaty i wartości w nich podane co przed trzema miesiącami. Wojewoda nie będzie publikował żadnego nowego komunikatu, gdyż pod koniec września podał wartości swoich wskaźników na okres o 1 października 2016 do 31 marca 2017 roku. Nie ma więc potrzeby publikować teraz nowych wartości.

Zatem w praktyce przy wyliczaniu limitów na I kwartał ponownie trzeba będzie uwzględnić te same wartości, co przy wyliczeniach dla IV kwartału. Oznacza to, że limity w I kwartale 2017 będą takie same jak w ostatnim okresie 2016 roku. Takie zmiany limitów w „MdM", w praktyce co dwa kwartały, obserwujemy od początku obowiązywania programu. Limity zmieniają się w II i IV kwartale każdego roku i są niezmienne przez sześć miesięcy.

Ile osób skorzysta z dopłat?

Na dopłaty na 2017 rok zarezerwowano 746 mln zł. Niemal 50 proc. puli zostało już rozdysponowanych. Zatem od stycznia 2017 roku BGK będzie mógł przyznać 373 mln zł na dopłaty.

Kluczowym pytaniem jest zatem: dla ilu chętnych kredytobiorców wystarczy środków. W okresie po nowelizacji programu, kiedy to zwiększono poziom dopłat dla wybranych grup kredytobiorców, średnia dopłata wynosiła około 26 tys. zł.

Zatem zakładając ten poziom średniej dopłaty, możemy się spodziewać udzielenia około 13–14 tys. kredytów.

W jakim okresie kredyty te zostaną udzielone?

W ostatnich miesiącach banki udzielają miesięcznie około 14–16 tys. kredytów. W okresie, gdy środki „MdM" były dostępne zarówno na 2016, jak i 2017 rok, udział kredytów „MdM" wynosił około 25 proc. wszystkich udzielonych kredytów, czyli około 4 tys. kredytów miesięcznie.

Gdyby takie udziały i wartości zostały utrzymane, to środki na dopłaty wyczerpią się pod koniec marca lub na początku kwietnia. Musimy jednak oczekiwać, że zainteresowanie kredytami „MdM" będzie wyższe niż w poprzednich okresach i trzeba się liczyć z dużą liczbą złożonych wniosków. Trudno sobie wyobrazić, że cała kwota zostanie zarezerwowana już w styczniu, ale początek lutego jako data końca programu „MdM" na 2017 rok jest jak najbardziej realna.

Środki na dopłaty na 2017 rok wyczerpią się bardzo szybko. Kredytobiorcy nie powinni więc nadmiernie zwlekać ze złożeniem wniosku. Znając limity, jakie będą obowiązywać w I kwartale przyszłego roku, już dzisiaj można kompletować dokumenty.

- Michał Krajkowski, główny analityk w firmie Notus Doradcy Finansowi:

CV

Michał Krajkowski – główny analityk. W Notus Doradcy Finansowi pracuje od listopada 2005 r. Od 2008 r. na stanowisku analitycznym. Do jego obowiązków należy sporządzanie analiz produktów kredytowych oraz analiza rynku kredytów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA