fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Geodeci: za wszystkie mapy powinna być opłata w wysokości 95 zł

Adobe Stock
Geodeci chcą zmian wysokości opłat pobieranych za mapy do celów projektowych czy podziału nieruchomości.

Geodeci oraz ich stowarzyszenia zgłosili swoje zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, nad którym pracuje Ministerstwo Budownictwa. Obecnie trwają konsultacje społeczne.

Projekt wprowadza również zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Ich celem ma być skrócenie czasu wykonania prac geodezyjnych, a tym samym usprawnienie procesu inwestycyjnego. Ministerstwo Budownictwa proponuje więc, żeby umożliwić udostępnianie wykonawcy wszystkich materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego niezbędnego do wykonania prac, pod warunkiem że wniesie zryczałtowaną opłatę.

Ponadto geodeta będzie mógł aktualizować mapy do celów projektowych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez konieczności wcześniejszego zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych. Aktualizacja ta nie może się też wiązać z obowiązkiem wykonania przez geodetę pomiaru w terenie. Zdaniem Ministerstwa Budownictwa propozycja usprawni i przyśpieszy realizację inwestycji.

Innego zdania jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich.Chce ono wykreślenia tej propozycji z projektu. Według niego jest przedwczesna. Ponadto rozmija się z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Z kolei Lokalne Stowarzyszenie Geodezyjne proponuje, by wprowadzić zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym. Chodzi o to, by dostęp do akt księgi wieczystej w obecności pracownika sądu miała osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Jego zdaniem dziś geodeci mają ograniczony dostęp do akt ksiąg wieczystych, co wydłuża czas opracowania dokumentacji projektowej.

Projekt zakłada również zmianę modelu pobierania opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego wykonawcom prac geodezyjnych. Zaproponowane rozwiązania mają uprościć ten system. Polskie Towarzystwo Geodezyjne proponuje jeszcze większe uproszczenia. Sugeruje m.in., by opłata ryczałtowa wynosiła 95 zł zarówno za sporządzanie map do celów projektowych, podziału nieruchomości, jej rozgraniczenia, jak i geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych.

W projekcie ministerstwa system ustalania tej opłaty jest bardziej skomplikowany. Jej wysokość zależy od powierzchni gruntów (w ha), jaką mapa obejmuje, oraz rodzaju wykonanych prac.

I tak, za mapę do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych dla gruntów do 1 ha opłata ma wynosić 80 zł; od 1 do 10 ha – 80 zł plus 15 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha. Natomiast dla gruntu powyżej 10 ha opłata ma wynieść 215 zł plus 10 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha. Za mapy niezbędne do podziału nieruchomości opłaty mają być jeszcze wyższe. Dla gruntu do 1 ha wyniosą 100 zł, od 1 do 10 ha – 100 zł plus 25 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha, a powyżej 10 ha – 325 zł plus 10 zł. Na razie Ministerstwo Budownictwa nie odniosło się do uwag stowarzyszeń geodetów. ©?

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA