fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jaka skalkulować opłatę za pobór prądu we wspólnocie, gdzie są mieszkania komunalne

Fotolia
Za oczywisty można uznać fakt, iż w przypadku użytkowania toalety przez większą ilość osób i to w sytuacji gdy nie są one jej właścicielami (lokatorzy komunalni), osoby korzystające nie przejawiają większej dbałości o cudze mienie – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sprawa dotyczyła jednej z wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Składa się ona z dwóch wyodrębnionych lokali należących do dwóch osób, natomiast w pozostałym zakresie niewyodrębnionym jest własnością miasta. Samorząd posiada w budynku sześć toalet wykorzystywanych w systemie hotelowym przez lokatorów komunalnych, które nie stanowią nieruchomości wspólnej, i które nie są podłączone (poza jedną toaletą) do oddzielnego licznika energii elektrycznej.

Uchwałą z lipca 2016 r. wspólnota ustaliła opłatę za pobór energii elektrycznej w pomieszczeniach toalet w systemie hotelowym stanowiących własność miasta. Opłatę ustalono w wysokości 69 zł miesięcznie, ustalono także ryczałtowo zapłatę przez samorząd 2,4 tys. zł za dostarczanie energii za okres od sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2016.

Opłata miesięczna w kwocie 69 złotych miała być płatna do dnia zamontowania przez samorząd indywidualnego licznika energii elektrycznej w pomieszczeniu toalety.

Jak wynika z kalkulacji wśród opłat, które zostały uwzględnione przy wyliczeniu opłaty uwzględniono jedynie opłatę jakościową i opłatę sieciową. Nie uwzględniono natomiast kosztów stałych zawartych związanych z dostarczaniem energii elektrycznej a mianowicie: opłaty handlowej, opłaty sieciowej stałej albo zmiennej, opłaty przejściowej, a także opłaty abonamentowej.

Uchwałę przed sądem zakwestionowała właścicielka jednego z wyodrębnionych lokali. Wskazała, że jest ona sprzeczna z prawem, narusza zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną oraz narusza jej interesy w części dotyczącej rozliczania kosztów części wspólnych.

Właścicielka podniosła, iż indywidualny licznik został zamontowany w toalecie mało uczęszczanej a jednocześnie podniosła, iż z uwagi na wykorzystywanie toalet przez lokatorów komunalnych, pomimo zamontowania czujek, oświetlenie w toaletach jest włączone praktycznie non-stop, notorycznie są kradzione żarówki i zmieniane na większe, co powoduje iż ustalony ryczałt nie jest miarodajny i nie oddaje rzeczywistych kosztów związanych z oświetleniem toalet.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt III C 1018/16) przyznał rację kobiecie, i uchylił uchwałę.

W uzasadnieniu wskazano, iż „jako okoliczność notoryjną można uznać fakt, iż w przypadku użytkowania przedmiotu - toalety przez większą ilość osób i to w sytuacji gdy nie są one jej właścicielami (lokatorzy komunalni), osoby korzystające nie przejawiają większej dbałości o cudze mienie, a zatem nie sposób uznać twierdzeń powódki za zupełnie bezzasadne". - W sytuacji gdy lokale w nieruchomości są wykorzystywane przez miasto jako lokale socjalne i zważywszy na dużą rotację lokatorów w takich mieszkaniach, toalety narażone są siłą rzeczy na zwiększoną dewastację co odnosi się także do oświetlenia - dodano.

Sąd podzielił zastrzeżenia powódki, iż przyjęta metodologia ustalenia opłaty miesięcznej nie jest właściwa. Oczywiście optymalną byłaby sytuacja gdyby wszystkie pomieszczenia należące do miasta posiadłyby odrębne opomiarowanie i oddzielne liczniki co pozwoliłoby na uniknięcie tego typu problemów, jednakże w sytuacji gdyby jednak dostarczanie energii do pomieszczeń toalet miałoby się odbywać za pośrednictwem Wspólnoty Mieszkaniowej, konieczne jest uwzględnienie w kalkulacji: wszystkich opłat związanych ze sprzedażą energii oraz jej dystrybucją w odpowiednim stosunku do zużytej energii; ustalenie rzeczywistego poboru energii w jednej z toalet z uwzględnieniem faktycznie wykorzystywanych źródeł światła i ich mocy a także rzeczywistego czasu pracy źródeł światła, w wybranej najbardziej reprezentatywnej toalecie tj. toalecie najbardziej uczęszczanej tak aby faktyczne koszty dostarczania energii nie były zaniżone.

- Dopiero po takim ustaleniu będzie możliwe ustalenie ewentualnego ryczałtu miesięcznego, jaki (...) W. winno opłacać z tytułu dostarczanie energii do toalet stanowiących jego własność – wskazał sąd.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA