fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sąd: w zabytku nie da się mieszkać

AdobeStock
O tym, jaką funkcję ma budynek, rozstrzyga obecny charakter zagospodarowania działki – orzekł WSA.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

O wydanie na podstawie jej przepisów zaświadczenia o przekształceniu we własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wystąpił do starosty olsztyńskiego Marek N. (dane zmienione). Chodziło o 6 ha działki, na której stał zabytkowy pałac dworski oraz dwa budynki gospodarcze, wchodzące obok pałacu w skład zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. Marek N. stał się użytkownikiem wieczystym na podstawie aktu notarialnego z 1998 r. Pałac został wtedy określony jako budynek kolonijny.

Starosta odmówił wydania zaświadczenia, gdyż, jak wskazują wypisy z rejestru gruntów, na wspomnianej działce nie ma budynków o funkcji mieszkalnej. Zarówno sam pałac, jak i dwa obiekty gospodarcze figurują jako budynki niemieszkalne. Natomiast w księdze wieczystej jako nieruchomość zabudowana, bez wskazania jej funkcji. Tymczasem ustawa przekształceniowa dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W zażaleniu na postanowienie starosty wnioskodawca zarzucił poświadczenie nieprawdy. W wypisie z rejestru budynków, wystawionym w 2018 r. przez starostwo, pałac pełni bowiem funkcję mieszkalną, tak jak przez niemal 250 lat. Również od momentu nabycia tego obiektu w 1998 r. do chwili obecnej jest wykorzystywany na cele mieszkalne.

Wojewoda warmińsko-mazurski utrzymał w mocy postanowienie starosty.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który stwierdził, że skarga Marka N. jest nieuzasadniona. Nie można było wydać zaświadczenia, ponieważ musi być ono oparte na danych posiadanych przez organ. Z rejestru budynków i aktualnych dokumentów wynika zaś, że pałac i pozostałe obiekty nie mają funkcji mieszkalnej. Różnica w danych co do funkcji pałacu w wypisach z rejestru gruntów i budynków może wynikać z tego, że zostały one sporządzone w różnym czasie. Z aktualnych wpisów wynika jednak, że na dzień orzekania przez wojewodę na działce, która miałaby być przekształcona we własność, nie ma budynków o funkcji mieszkalnej – stwierdził sąd. Nie można więc było wydać zaświadczenia, które ma dotyczyć wyłącznie gruntów zabudowanych na cele mieszkalne.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Ol 889/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA