fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zmiana adresu musi być uzasadniona - wyrok WSA

Ulica Świętokrzyska w Warszawie
Ulica Świętokrzyska w Warszawie
Adobe Stock
Główny Urząd Geodezji i Kartografii zobowiązał burmistrza miasta i gminy do pilnej weryfikacji podwójnych nazw ulic i adresów. Sprawa trafiła do sądu.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Ich numery porządkowe ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

Burmistrz ustalił, że ponieważ obecny numer porządkowy „C 50" powtarza się na dwóch różnych budynkach, jeden z tych adresów otrzymuje numer „C 50 A". Z dokumentów, m.in. z rejestru wydanych numerów porządkowych, wynika bowiem, że w ogóle w nich nie figurował. Jedynie w księgach meldunkowych znaleziono informację, że w 1911 r. budynek miał numer 20, a później 49. W kartach osobowych, założonych w 1977 r., figurował numer 49, a w bliżej nieokreślonym czasie, ołówkiem, naniesiono zmianę na nr 50, który już wcześniej został nadany innej nieruchomości.

Właściciel budynku pod aktualnym adresem „C 50 A" powiadomił burmistrza, że nie zgadza się na zmianę numeru porządkowego, i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Uznał za wątpliwą wiarygodność informacji, na które powołuje się burmistrz, a przed zmianą numeru porządkowego nieruchomości nie przeprowadzono należytego postępowania.

Sąd stwierdził, że istotnie, pismo burmistrza miasta i gminy informujące o zmianie numeru porządkowego budynku nie zawiera żadnego uzasadnienia. Wprawdzie powtarzanie się numerów adresowych może być podstawą do zmiany numeracji porządkowej nieruchomości, ale samo stwierdzenie takiej wadliwości nie wystarcza – ocenił WSA. Nawet jeżeli numeracja jest wadliwa, może bowiem istnieć potrzeba zachowania dotychczasowej numeracji, ukształtowanej nieraz w długim okresie historycznym. Dlatego m.in. w ustawie – Prawo geologiczne i kartograficzne wprowadzona została zasada zachowania w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych adresowych. Burmistrz powinien więc przedstawić racje, które przemawiają za zmianą numeru porządkowego budynku. A także ocenić, czy istnieją bądź nie istnieją powody zachowania dotychczasowej numeracji.

Skarżącego nie poinformowano również o wszczęciu i o zakończeniu postępowania, a burmistrz ograniczył się do zawiadomienia o zmianie numeru porządkowego. Z tych wszystkich powodów WSA stwierdził bezskuteczność zmiany numeracji nieruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Kr 309/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA