fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wycena nieruchomości bardziej racjonalna

www.sxc.hu
Po cyfryzacji i informatyzacji map, rejestrów gruntów i budynków przychodzi kolej na zmiany w sposobie określania wartości nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat publicznych - mówi Wojciech Nurek.

Rz: Operaty szacunkowe bardzo często są podważane w sądach. Jaka jest tego przyczyna?

Wojciech Nurek: Użytkownicy wieczyści zaskakiwani są aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste. To wielki błąd gmin. By uniknąć konfliktów, gminy powinny stosować jasny i czytelny system określania wartości nieruchomości. Użytkownik wieczysty ma prawo wiedzieć, według jakich kryteriów wyceniana jest jego nieruchomość, a także według jakich kryteriów wyceniane są nieruchomości innych użytkowników. Zasady określania wartości nieruchomości powinny być logiczne, dostępne publicznie i przede wszystkim ujednolicone. Dziś tak nie jest. Użytkownik o podwyżce dowiaduje się z pisma, które odbiera na poczcie. Dotarcie do operatu szacunkowego wymaga od niego dodatkowej aktywności. Reguły określania wartości są nieoczywiste i rodzą wątpliwości. Wartość nieruchomości bardziej uzależniona jest od osoby dokonującej wyceny niż od obiektywnych cech nieruchomości. Wszystko to jest podłożem konfliktów. Jeśli to ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA