fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najważniejsze firmy

Giełdowy lider w Europie Środkowo-Wschodniej

Fotorzepa/Grzegorz Psujek
Giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku.

Sesje odbywały się w godzinach 12–13. W XIX w. przedmiotem handlu były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w II połowie XIX w.

Między I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia prezydenta. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów: obligacje, listy zastawne oraz akcje.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda została zamknięta. I choć po roku 1945 podjęto próby reaktywowania działalności giełd w Polsce, to ich istnienie było nie do pogodzenia z narzuconym systemem gospodarki centralnie planowanej.

We wrześniu 1989 r. nowy, niekomunistyczny rząd rozpoczął program zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. Motorem zmian strukturalnych były prywatyzacja i rozwój rynku kapitałowego. 22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne głównych instytucji rynku kapitałowego: domów maklerskich, giełdy, funduszy powierniczych oraz Komisji Papierów Wartościowych jako organu administracji rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych.

W niecały miesiąc później – 12 kwietnia 1991 r. – minister przekształceń własnościowych i minister finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. A cztery dni później, 16 kwietnia, odbyła się pierwsza sesja z udziałem siedmiu domów maklerskich. W samo południe w byłym gmachu Komitetu Centralnego PZPR na pożyczonym komputerze notowano akcje pięciu polskich spółek. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót wyniósł 1990 zł.

Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA