fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Służba celna: przejście na etat w KAS kończy służbę

Fotorzepa, Sławomir Mielnik Sławomir Mielnik
Wszyscy celnicy, którzy po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powinni dostać świadectwa służby.

Po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej część funkcjonariuszy stała się pracownikami służby cywilnej. Było tak w przypadku dwóch byłych celników, którzy przyjęli nowe warunki zatrudnienia na etacie. Nie pełnili już służby. Od dyrektora Izby Administracji Skarbowej domagali się więc wydania świadectwa służby. Jednak im odmówiono. Dyrektor Izby stanął na stanowisku, że w ich przypadku nie doszło do zwolnienia. Brak jest więc podstaw do wydania takiego świadectwa. Dotychczasowe stosunki służby przekształciły się po prostu w stosunek pracy.

Sprawa skończyła się w sądzie (wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku sygn. akt VI P 177/17). Skład orzekający przyznał rację dyrektorowi, że literalne brzmienie art. 188 ustawy o KAS nie pozostawiało wątpliwości – funkcjonariusz otrzymuje świadectwo służby, gdy zostanie w zwolniony ze służby, wydalony z niej albo jego stosunek służbowy wygaśnie. W przypadku powodów nie można było mówić o żadnej z tych sytuacji. Po 31 maja 2017 r. ich dotychczasowy stosunek służbowy przekształcił się bowiem w stosunek pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony. Ustawodawca ani w ustawie o KAS, ani w przepisach ją wprowadzających, nie unormował wprost obowiązku wydania świadectwa służby w takiej sytuacji. Na dzień przekształcenia stosunków służbowych obydwu powodów w stosunki pracy, występowała więc luka w prawie, uniemożliwiająca skuteczne domaganie się od pozwanego wydania świadectw służby. Jednak sąd zastosował przepisy w drodze analogii i uznał, że powodowie powinni otrzymać świadectwa. Podobnie jak wiele innych funkcjonariuszy, którzy po wprowadzeniu KAS zostali zatrudnieni na etacie. Sąd podkreślił, że ustawodawca dostrzegł lukę w prawie i ją wypełnił. W ustawie o KAS w art. 174 dodany został ustęp 10. Zgodnie z nim przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy traktuje się jak zwolnienie ze służby. Funkcjonariusz, którego stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy, otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby.

Sygnatura akt: VI P 177/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA