fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Media

Powstaje silny koncern mediowy

Krzysztof Skłodowski
Gremi Media: Przejęcie Presspubliki szansą na wzrost wartości akcji.

 

Akcjonariusze giełdowej spółki Gremi Media przegłosowali emisję akcji na sfinansowanie przejęcia grupy mediowej kontrolowanej przez spółkę Presspublica. 
Gremi Media jest pośrednio kontrolowana przez krakowskiego biznesmena Grzegorza Hajdarowicza, tak samo jak dwie spółki, które wniosą do Gremi Media udziały w Presspublice. Gremi Media wyemituje 15,6 mln akcji serii H oraz 75,4 mln walorów serii I. Cenę emisyjną ustalono na 2,2 zł.

 

- Dzięki przejęciu Presspubliki, powstanie kontrolowany przez polski kapitał, koncern mediowy generujący przychody i zyski nie tylko z działalności wydawniczej, ale również z pokrewnych rodzajów działalności. Rozwój tych działalności przełoży się na wzrost przychodów i zysków grupy, a w konsekwencji na podniesienie wartości akcji Gremi Media – komentuje Iwona Liszka-Majkowska, wiceprezes Gremi Media. 

 

Wycena Presspubliki…

 

Aport – czyli akcje Presspubliki stanowiące 48,1 proc. w kapitale i prawie 63 proc. w ogólnej liczbie głosów – został wyceniony przez BAA Polska na 252 mln zł. Wycenę potwierdził biegły rewident, Kancelaria Audytorów i Doradców Makte.– Presspublica zarządza udziałami i akcjami spółek zależnych i stowarzyszonych. Z uwagi na to wycena Presspubliki na potrzeby aportu mogła zostać przeprowadzona tylko metodą majątkową, uwzględniającą rynkową, godziwą wartość posiadanych aktywów – w tym akcji i udziałów sześciu firm – mówi Liszka-Majkowska.

 

…i pozostałych aktywów

 

Presspublica jest właścicielem udziałów w podmiotach, których łączną wartość godziwą oszacowano na ponad 296 mln zł. Flagowym aktywem jest 100 proc. udziałów Gremi Business Communication (wydawca „Rzeczpospolitej", „Parkietu", „Sukcesu" i „Bloomberg Businessweek Polska", a także portali rp.pl i parkiet.com), wycenionych na 262 mln zł. Poza tym, to akcje w e-Kiosku (dystrybucja tzw. e-wydań gazet), udziały w Uważam Rze (wydawca miesięcznika pod tym samym tytułem oraz „Uważam Rze Historia”) oraz notowanych na NewConnect MM Conferences (organizator warsztatów i konferencji) i ComPress ( public relations). 

 

Jak poinformowano akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółki 30 czerwca, poszczególne spółki zależne od Presspubliki wyceniono jako średnią ważoną wycen uzyskanych metodą dochodową i porównawczą. Metodę porównawczą zastosowano ze względów ostrożnościowych

 

– Metoda dochodowa bazowała na szczegółowych projekcjach działalności każdego z wycenianych podmiotów, przygotowanych przez zarządy spółek. Metoda porównawcza zaś bazowała na dwóch źródłach. Pierwszym były podstawowe parametry ekonomiczne charakteryzujące zrealizowane w ostatnich latach transakcje kupna-sprzedaży firm medialnych w Polsce i za granicą, a drugim – parametry firm medialnych notowanych na giełdzie w Polsce i za granicą – tłumaczy Liszka-Majkowska.

 

Sporządzone na potrzeby wyceny prognozy finansowe GBC uwzględniają fakt, że firma jest właścicielem nie tylko uznanych tytułów prasowych, portali rp.pl i parkiet.com, ale także związanych z nimi silnych marek – takich jak Byki i Niedźwiedzie „Parkietu”, listy największych polskich firm czy eksporterów według „Rzeczpospolitej”.

 

– Siła tych marek pozwala na generowanie dodatkowych przychodów i zysków z działalności portali informacyjnych, takich jak np. rp.pl, z organizowania profesjonalnych konferencji i szkoleń oraz z innych rodzajów działalności związanych z branżą medialną. GBC ma duży i zyskowny dział szkoleniowy, świadczący usługi zarówno pod własnymi, jak i innymi znanymi na rynku markami – podkreśla Liszka-Majkowska.

 

Prognozy finansowe MM Conferences, ComPress odzwierciedlają natomiast dodatkowy potencjał, jakie te spółki uzyskały, stając się częścią grupy mediowej dysponującej silnymi markami.

 

Nowe oblicze

 

– Obecna Presspublica różni się od tej, którą przejmował pan Hajdarowicz. Grupa w latach 2013–2014 przeszła gruntowną restrukturyzację, ma nowoczesne struktury, generuje znacznie niższe koszty, a wiele usług kupuje na zewnątrz. Wyceniane spółki w ostatnich latach rozwinęły nowe, zyskowne źródła przychodów. Już w 2014 r. GBC osiągnęło EBITDA w wysokości 6,6 mln zł, a e-Kiosk w wysokości 341 tys. zł. Wydawane przez grupę tytuły: „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, „Uważam Rze” i „Uważam Rze Historia” są jedynymi tytułami na rynku, które wykazują wzrost sprzedaży jeśli chodzi o wydania papierowe. Obecnie znacznie większa część przychodów i zysków grupy pochodzi ze sprzedaży elektronicznej i z nowych przedsięwzięć, takich jak np. własna telewizja internetowa tv.rp.pl. – podsumowuje Liszka-Majkowska.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA