fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Giełda

Giełda zanotowała spadek wyników w 2019 roku

Bloomberg
119,3 mln zł wyniósł w 2019 r. zysk netto grupy GPW. Rok wcześniej wyniósł on 183,7 mln zł.

Warto jednak podkreślić, że spadek ten jest m.in. pochodną zdarzeń jednorazowych. W wynikach za 2019 r. uwzględniona jest rezerwa w wysokości 15,5 mln zł zawiązana w IRGiT. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że w 2018 r. GPW zanotowała ekstra wpływy z tytułu sprzedaży udziałów w Aquis Exchange.

GPW zanotowała jednak też spadek przychodów, zarówno jeśli chodzi o rynek finansowy, jak i towarowy. W pierwszym z tych obszarów spadły one z 191,9 mln zł do 185 mln zł. Jeśli chodzi o rynek towarowy, to przychody spadły z 153,6 mln zł do 150 mln zł. Jednocześnie wzrosły także koszty operacyjne, z 173,8 mln zł do 181,1 mln zł.

- Cały rok 2019 poświęciliśmy na realizację celów postawionych w ramach strategii #GPW2022. Widzimy już pierwsze efekty, które cieszą oraz wzmacniają nasze fundamenty do dalszego rozwoju. Pracujemy nad inicjatywami strategicznymi oraz wspólnie z uczestnikami rynku aktywnie działamy nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jednocześnie, w świetle pandemii koronawirusa, uruchomiliśmy i skutecznie stosujemy procedury pracy w nadzwyczajnej sytuacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników grupy GPW, stabilności działania rynków regulowanych, umożliwienia inwestorom stałego dostępu do aktualnych informacji i podejmowania na podstawie nich świadomych decyzji inwestycyjnych, a emitentom – utrzymania płynności – podkreśla Marek Dietl, prezes GPW.

Do kluczowych osiągnięć w 2019 roku GPW zalicza uruchomienie projektów technologicznych związanych z budową własnej platformy transakcyjnej oraz budowę systemu GPW Data, w ramach którego będą toczyć się prace nad nowymi rozwiązaniami z zakresu danych rynkowych. W ubiegłym roku GPW uruchomiła również program crowdfundigowy adresowany do brokerów zajmujących się crowdfundingiem i crowdinvestingiem, który jest pierwszym etapem prac w drodze do uruchomienia Private Market. Ponadto, w 2019 r. GPW uruchomiła Program Pokrycia Analitycznego oraz wsparcia technologicznego dla domów maklerskich. Wystartował także program Akademii GPW Growth, którego celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich firm. W ubiegłym roku GPW pracowała również nad poszerzeniem swojej oferty produktowej.

- W strategii rozwoju grupy GPW na lata 2018-2022 założyliśmy szerokie wykorzystanie nowych technologii i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na prowadzonych przez nas rynkach oraz dywersyfikację przychodów dzięki tym działaniom. W 2019 r. przychody ze sprzedaży danych grupy GPW sięgnęły rekordowego poziomu – blisko 50 mln zł. Większość tej kwoty pochodzi od podmiotów zagranicznych, co pokazuje jak duży potencjał ma dziś informacja i właściwy sposób zarządzania nią. To właśnie nasza aktywność w obszarze technologicznym jest fundamentem pod dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży danych i rozwój kolejnych linii biznesowych – zaznacza Marek Dietl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA