fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Coraz łatwiej jeździć na wschodzie kraju

Rozbudowując sieć komunikacji zbiorowej w Lublinie, zakupiono 15 nowych trolejbusów
shutterstock
Lepsze skomunikowanie stolic województw Polski wschodniej i skrócenie czasu jazdy w miastach to efekty wykorzystania pomocy europejskiej.

Pierwsze efekty wykorzystania euro z programu operacyjnego „Polska wschodnia" (PO PW) przeznaczonych na infrastrukturę są już zauważalne. Posłużyły one m.in. do powiększenia siatki dróg i ekologicznego transportu miejskiego w pięciu wschodnich regionach. Największą pulę w PO PW zaplanowano na inwestycje transportowe. W II części tego programu przeznaczono na ten cel 916 mln euro. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakontraktowała już prawie 96 proc. budżetu (1,96 mld zł) na infrastrukturę drogową i ponad 97 proc. (1,62 mld zł) na ekologiczny transport miejski w stolicach regionów Polski wschodniej.

Nowa siatka dróg

Pieniądze trafią na 28 inwestycji drogowych o łącznej wartości 2,5 mld zł, z czego prawie 2 mld zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dotowane projekty powiążą aglomeracje miast wojewódzkich makroregionu z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Oprócz dróg powstaje też infrastruktura towarzysząca m.in. sygnalizacje świetlne, nowe zatoki dla autobusów czy ścieżki rowerowe. Są też udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m.in. podjazdy.

Dziesięć inwestycji drogowych oddano już do użytku. Zakończono np. realizację rzeczową budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S19). Realizacja inwestycji wartej prawie 99,5 mln zł (wkład UE to 67 mln zł) umożliwiła udrożnienie systemu powiązań komunikacyjnych w obrębie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a w szczególności poprawiła powiązanie sieci dróg południowej części Rzeszowa z siecią TEN-T (S19, A4), a dalej w kierunku Krakowa, Lublina i na Ukrainę. Wytyczenie nowego połączenia drogowego DK19 z S19 w południowej części Rzeszowa umożliwiło wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Rzeszowa.

Transport miejski

Trwa też realizacja wszystkich 14 zaplanowanych w PO PW przedsięwzięć dotyczących zrównoważonego transportu miejskiego: w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie, oraz ich obszarach funkcjonalnych lub obszarach realizacji tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych tych miast. Łączna wartość dofinansowania inwestycji obejmujących infrastrukturę na potrzeby komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, trakcję tramwajową i trolejbusową wyniesie 1,6 mld zł z EFRR.

Miasta kupują ekologiczny tabor i budują nowe lub rozwijają już istniejące inteligentne systemy transportowe. Wprowadzane są też najnowsze rozwiązania cyfrowe, np. e-bilety, systemy informacji pasażerskiej, monitoring ruchu. Nowa infrastruktura jest też przystosowana do potrzeb różnych użytkowników, np. osób niepełnosprawnych czy starszych. Ogółem piątka miast zakupi ok. 300 pojazdów ekologicznego taboru (tramwaje, trolejbusy, autobusy). Powstanie też ponad 35 km buspasów i niemal 55 km dróg dla rowerów. Jednym z zakończonych już rzeczowo projektów jest rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. To inwestycja warta 87,9 mln zł (wkład UE to 65,3 mln zł). W ramach projektu przebudowano układ uliczny wraz z buspasami oraz mostem nad Bystrzycą. Zbudowano brakujące odcinki trakcji trolejbusowej w celu obsługi nowych osiedli mieszkaniowych, a także zakupiono tabor (15 trolejbusów) do obsługi trakcji trolejbusowej. Rozbudowano też system informacji przystankowej.

– Dbając o trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy Polski wschodniej, nie można pominąć inwestycji w infrastrukturę. Dlatego tak dużą część budżetu programu operacyjnego „Polska wschodnia" – ponad 1,6 mld euro – przeznaczamy na budowę i modernizację połączeń drogowych z siecią dróg krajowych – w tym TEN-T, systemów zrównoważonego transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i w ich najbliższym otoczeniu oraz ponadregionalnych linii kolejowych – podkreśla Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju. I jak dodaje, poprawa dostępności komunikacyjnej, zarówno zewnętrzna, jak i wewnątrz makroregionu, poprawia warunki życia mieszkańców, ale i stwarza nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu inwestycji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA