fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje unijne dla miast na kanalizację deszczową i burzową

Fotorzepa/Marta Bogacz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyzna miastom dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji, przyczyniających się do lepszego wykorzystania wody deszczowej i radzenia sobie z jej nadmiarem w trakcie gwałtownych opadów.

Trzysta mln zł, jakie przeznaczono na dofinansowanie najlepszych inwestycji, pochodzi z działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska" programu „Infrastruktura i środowisko". Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, jednostek organizacyjnych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (poddziałanie 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich").

W praktyce oznacza to, że na wsparcie mogą liczyć projekty, które dotyczyć będą m.in.:

- budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub ich oczyszczania (w razie potrzeby), przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub bazujące na naturalnych to działania, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych z danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych,

- budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody),

- likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych.

Samorządy mogą oczekiwać dofinansowania na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 9 stycznia 2017r. do 15 marca 2017r. Później nastąpi ich weryfikacja oraz ocena, a wyniki konkursu mają zostać ogłoszone w lipcu przyszłego roku. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria formalne i merytoryczne można znaleźć na stronie www.poiis.nfosigw.gov.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA