fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

320 mln zł na wsparcie MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkurs, w ramach którego wspierane będzie budowanie współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce Wschodniej.
Efektem tej współpracy ma być stworzenie kompleksowych, konkurencyjnych marek (produktów sieciowych) w określonych obszarach tematycznych, np. historia, edukacja, kultura. Działanie promuje wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów Polski Wschodniej jako podstawy działalności gospodarczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 firm), w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Każdy projekt powinien zawierać spójną koncepcję budowania marki uwzględniającej istniejące na terenie Polski Wschodniej atrakcje, miejsca, obiekty i inne elementy, które mogą stać się podstawą aktywności konsorcjum. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia zakładające największy wpływ na aktywizację i rozwój małych i średnich firm oraz społeczności lokalnej. Dzięki uzyskanemu wsparciu konsorcja będą mogły przeprowadzić inwestycje początkowe (m.in. nabycie nieruchomości, wyposażenie, prace budowlane), sfinansować działania informacyjno-promocyjne, a także wypracować standardy prowadzenia działalności (m.in. poprzez możliwość skorzystania z usług szkoleniowo-warsztatowych).
Konkurs, prowadzony w ramach poddziałania 1.3.2 POPW „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP", finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursie wynosi 320 mln zł, a minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 20 mln zł. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 28 czerwca. Dzięki POPW wkrótce na rynku mają szansę pojawić się też 33 innowacyjne rozwiązania.
Rozstrzygnięto bowiem pierwszy konkurs w poddziałaniu 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP, wspierających przedsiębiorców w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych". Łączna wartość zwycięskich projektów to ponad 274 mln zł. – Duże zainteresowanie pierwszym naborem świadczy o tym, że firmy chcą wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i usługi. Wysoka jakość zgłoszonych projektów wpłynęła na naszą decyzję o zwiększeniu puli konkursu. Początkowo planowaliśmy przeznaczyć na niego 80 mln zł – zaznacza wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. To dobra prognoza przed kolejnym naborem, którego ogłoszenie planowane jest w maju. Tym razem do efektywnego rozdysponowania będzie 135 mln zł.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA