fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekologia

Jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Wyjątkowa kampania WWF

cop.wwf.pl
Na czas trwającego w Katowicach szczytu klimatycznego, pandę w logo WWF zastąpił zmieniający się wizerunek ludzkiej twarzy. To część edukacyjnej kampanii, której celem jest uświadomienie realnego zagrożenia ludzkiego gatunku w związku ze zmianami klimatycznymi.

Najważniejszym punktem kampanii organizacji ekologicznej WFF Polska, jest spersonalizowany manifest każdego, kto popiera ideę walki ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi zanieczyszczeniem środowiska. Do akcji dołączyło wielu dziennikarzy, aktywistów, celebrytów i przeciętnych ludzi, którzy występują w przygotowanych przez WWF koszulkach z własną twarzą.

Czytaj także: Przez 50 lat człowiek wybił 60 proc. gatunków zwierząt

 

 

W ramach akcji powstała także strona internetowa cop.wwf.pl/pl. Każdy może się za jej pośrednictwem zaangażować, tworząc własne logo kampanii WWF, podpisując petycję, wysyłając mailowy apel do polskiego rządu lub wspierając WWF w działaniach przeciwko zmianie klimatu, przekazując darowiznę.

W warszawie pojawiły się również kontekstowe nośniki OOH i ekrany w metrze, które uświadamiają o zagrożeniu związanym ze zmianami klimatycznymi. Na potrzeby akcji powstał też, przygotowany we współpracy ze studio ColorOffOn, edukacyjny film animowany. 

W kampanii wykorzystano social media, direct mail, mapping, prasę i OOH, w tym skierowane do polityków komunikaty w Katowicach.

Za przygotowanie kampanii odpowiada 2012 Agency. Jej partnerami w kampanii dla WWF są Ströer Media, Coloroffon, Papaya Films i Imago PR.

"Od 2 do 14 grudnia trwa w Katowicach COP24 – przełomowy szczyt klimatyczny 196 państw ONZ. To od porozumień szczytu zależy, czy wdrożone zostaną konkretne działania zdeklarowane w ramach Porozumienia Paryskiego z 2015 roku. Niech politycy dowiedzą się, że patrzymy im na ręce!" - czytamy na stronie internetowej WWF Polska.

Co nam grozi?

Organizacja ekologiczna WWF Polska szeroko opisuje na swojej stronie internetowej skutki zmian klimatu. Co właściwie nas czeka?

Pożary

Wysoka temperatura sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów. Jedynie w lipcu 2018 roku pożary lasów występowały na terenie całej Europy. 

Upały 

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej fala upałów jest okresem trwającym dłużej niż 5 dni, w którym temperatury maksymalne w danym miejscu oraz dniu są wyższe niż średnia temperatura maksymalna o co najmniej 5°C (w porównaniu do średniej z lat 1961 – 1990). Fale upałów i dni ciepłe, w związku ze zmianą klimatu, będą występować coraz częściej. Latem (lipiec i sierpień) 2015 roku w Polsce odnotowano rekordową liczbę dni z temperaturą powyżej 30°C.

Susze

Wzrost temperatury powietrza oraz zmiana struktury opadów atmosferycznych bezpośrednio wpływają na wilgotność gleb i zasoby wód. Wywołują tym samym zjawisko suszy. W roku bieżącym, w wyniku suszy, która miała miejsce w centralnej i zachodniej Polsce, straty wyniosły ponad 3,5 mln zł, a ilość plonów zmniejszyła się o przynajmniej 20 proc. 

Powodzie

Występowaniu powodzi sprzyja zmiana struktury opadów atmosferycznych. Jest to najczęściej występujące zjawisko ekstremalne na terenie Europy. Klęska powodzi powoduje śmierć ludzi oraz zwierząt, a także stanowi zagrożenie epidemiologiczne i przyczynia się do zniszczenia infrastruktury oraz środowiska naturalnego. W roku 2010 fala powodziowa na Wiśle skutkowała zalaniem ponad 2 tys. miejscowości. Straty sięgają około 12,2 mld zł.

Konflikty zbrojne

Susza, która miała miejsce w Syrii w latach 2006 - 2010 doprowadziła do załamania rolnictwa w północno-wschodniej części kraju. Wiązała się także z masowymi migracjami ludzi z terenów rolniczych do miast. Skutkiem złych warunków życia w miastach było nasilenie napięć politycznych. Było to pierwszym krokiem do rewolucji z 2011 roku, która doprowadziła do trwającej do dziś wojny domowej w tym kraju.

Migracje

Jeżeli nie powstrzymamy wzrostu temperatur, do roku 2100 liczba migrantów przybywających do Europy zwiększy się do miliona rocznie. W rejonie Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowej aż 143 miliony ludzi będą zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania w granicach własnego kraju lub do przeniesienia się do kraju sąsiedniego.

Utrata różnorodności biologicznej

Człowiek od lat 70. przyczynił się do eksterminacji 60 proc. gatunków kręgowców. Jest to skutek niszczenia ich siedlisk oraz degradacji oraz nadmiernej eksploatacji dzikiej przyrody. Obecnie 27 proc. gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Jeżeli temperatura wzrośnie o kolejny stopień, pożegnamy się z rafami koralowymi i połową stad ryb morskich w krajach rozwijających się.

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne, w związku ze zmianami klimatu, rozprzestrzeniają się nie tylko szybciej, ale też łatwiej. Liczba zachorowań na boreliozę przenoszoną przez kleszcze wzrosła w ciągu ostatniej dekady trzykrotnie, a na odkleszczowe zapalenie mózgu ponad jedenastokrotnie, w ciągu ostatnich 21 lat. W roku bieżącym, w porównaniu z rokiem poprzednim, zachorowalność na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie wzrosła ponad trzykrotnie. Jak podkreśla WWF, możemy się spodziewać, że będzie jeszcze gorzej.

Źródło: WWF Polska
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA