fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

MEN: religia w szkole kosztuje państwo prawie 1,5 miliarda zł rocznie

Fotorzepa
21,7 tys. katechetów zatrudniały w 2018 r. polskie przedszkola i szkoły publiczne - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską.

Z pytaniami do szefostwa resortu edukacji zwrócił się poseł Marek Sowa z PO w interpelacji nr 30388.

- Relacje państwo-Kościół reguluje Konstytucja RP i konkordat będący umową międzynarodową zawartą pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Niemniej jednak kwestie związane z finansowaniem Kościoła i innych związków wyznaniowych de facto nie są uregulowane. Taka sytuacja wywołuje dyskusje, w jakiej wysokości i jak Kościół i inne związki wyznaniowe są w Polsce finansowane - napisał poseł.

Poprosił minister edukacji Annę Zalewską o dane z obszaru jej odpowiedzialności: ilu nauczycieli religii w przeliczeniu na etaty jest zatrudnionych w  przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, jaki jest łączny koszt ich wynagrodzenia.

Odpowiedzi udzielił wiceminister Maciej Kopeć. Przypomniał, że kwestie związane z wynagrodzeniem nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach regulują przepisy ustawy – Karta Nauczyciel,  bez względu na rodzaj prowadzonych zajęć. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Natomiast wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego zależy  od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Jak podał wiceminister Kopeć, średnioroczna liczba nauczycieli religii (w etatach) w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej w roku 2017 wynosiła 21,3 tys., natomiast w roku 2018 – 21,7 tys.

Szacunkowy koszt nauczania religii w tych przedszkolach i szkołach w 2017 roku wyniósł 1 399 mln zł, natomiast w roku 2018 - 1 482 mln zł.

- Nie są to koszty rzeczywiste, tylko kalkulacyjne, oszacowane na podstawie liczby etatów nauczycieli religii z Systemu Informacji Oświatowej i średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (według art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, doskonaleniem zawodowym, dodatkiem wiejskim, ZFŚS. Nauczyciele religii są wynagradzani na takich samych zasadach jak pozostali nauczyciele - zaznaczył wiceminister.

Dodał, że wzrost kosztów w 2018 r. wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. o 5,35 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA