fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych wykorzystywanych w zwalczaniu przestępstw

AdobeStock
Co roku pojawi się sprawozdanie o ochronie informacji o osobach, które wykorzystywane są w zwalczaniu przestępstw.

W wykazie legislacyjnych prac rządu na najbliższy czas (I kwartał 2018 r.) pojawił się projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Po co to komu?

Ma to posłużyć zapewnieniu skutecznego nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych zbieranych w tym celu – tłumaczy rząd.

Jeśli zmiana wejdzie w życie, pojawi się instytucja inspektora ochrony danych osobowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

Rozszerza się także uprawnienia już funkcjonującego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych. Do zadań inspektora będzie należało m.in. monitorowanie przestrzegania przez właściwą służbę zasad przetwarzania danych osobowych, a także wykonywanie zadań podnoszących świadomość funkcjonariuszy oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Nowym obowiązkiem służb specjalnych będzie coroczne sporządzanie i przedkładanie sprawozdania, w którym przedstawiany będzie stan ochrony danych osobowych w konkretnych służbach.

Zmiany wymogło ustawodawstwo unijne. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. Do 6 maja 2018 r. (do tego czasu wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć dyrektywę) organem nadzorczym nad danymi pełnił będzie generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Projekt powstaje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pojawić się w nim mają zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu m.in. prowadzenia postępowania karnego oraz wykonywania orzeczeń wydanych w tych postępowaniach; wykonywania kar porządkowych i środków przymusu; wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA