fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Przemysł odbił się po nieudanym wrześniu

Adobe Stock
Produkcja sprzedana przemysłu w październiku była o 7,4 proc. wyższa niż przed rokiem. To większy wzrost niż oczekiwali ekonomiści.

Jeszcze we wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła tylko o 2,8 proc., w październiku było to już 7,4 proc. – podał GUS. Średnia oczekiwań ekonomistów to 6,6 proc. wzrostu w październiku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Ceny producentów (PPI) wzrosły w październiku o 3,2 proc. wobec wzrostu o 3, proc. po korekcie we wrześniu i oczekiwań rynkowych na poziomie 3 proc.

Czytaj także: Polska gospodarka pędzi. Znów spisała się na piątkę 

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 22,4 proc. wobec wzrostu o 16,4 proc. we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost w budownictwie o 20,9 proc.

- Pierwszy miesiąc czwartego kwartału br. przyniósł wyraźną poprawę wyników zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie. Spory wpływ na to miała większa liczba dni roboczych (o 3 wobec września br. i o 1 wobec października ub.r.), a także – w przypadku budownictwa – bardzo dobre warunki pogodowe – zauważa w szybkim komentarzu Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

- Niestety najprawdopodobniej w kolejnych dwóch miesiącach, tj. w listopadzie i grudniu, dynamiki produkcji przemysłowej i budownictwa znowu będą słabsze. W przypadku produkcji przemysłowej, o ile wciąż relatywnie silny pozostaje popyt krajowy, o tyle coraz słabsze są zamówienia zagraniczne, co ma związek z pogarszającą się koniunkturą u naszych głównych partnerów handlowych. W przypadku budownictwa nadal „konsumowane” są unijne fundusze, ale o ile wybory samorządowe przyspieszały i decyzje, i realizacje projektów, o tyle teraz czynnika tego zabraknie, a ponadto budownictwo boryka się z coraz większymi problemami kadrowymi i kosztowymi. Prognozujemy wyhamowanie aktywności gospodarczej w czwartym kwartale br. i dynamikę PKB poniżej 5 proc. – dodaje.

Według danych GUS wzrost produkcji przemysłowej w październiku odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 19,5 proc. rok do roku, pozostałego sprzętu transportowego – o 18,1 proc., wyrobów z metali – o 13 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,5 proc. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,1 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 10,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,1 proc. oraz maszyn i urządzeń – o 8,1 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 24 proc., skór i wyrobów skórzanych – o 7 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,9 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA