fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Konkurs na Prawnika Pro Bono 2018 - troje prawników w finale

Adobe Stock
O wyróżnienie w konkursie na Prawnika Pro Bono stara się coraz więcej młodych osób.

To już XV edycja konkursu Prawnik Pro Bono. W tym roku laur zwycięzcy przypadnie jednej z trzech osób: Karolinie Kędziorze, Beacie Siemieniako lub Mariuszowi Filipkowi. Dwie pozostałe z tej trójki otrzymają wyróżnienie. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 kwietnia br. razem z prezentacją wyników rankingu kancelarii prawnych.

Pomaga wielu

Konkurs Prawnik Pro Bono organizuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita".

Co roku od 15 lat szukamy osób, które wykazały się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono na rzecz osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych. Tytuł może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa).

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Można zgłosić dowolną liczbę osób. Każda edycja jest inna. Przez wiele lat dominowali starsi prawnicy pochodzące z dużych miast.

Od kilku lat widać wyraźną zmianę pokoleń. Coraz więcej zgłoszeń dotyczy osób młodych oraz mieszkających i pracujących w mniejszych miejscowościach.

W tym roku do pierwszego etapu zgłoszono aż 24 kandydatów.

Adwokaci i radcy górą

Wśród nadesłanych propozycji dominowali adwokaci i radcy prawni. Był też doradca podatkowy oraz trzech prawników, w tym jeden pracownik naukowy.

Niektóre osoby otrzymały po kilka nominacji. Większość z dużych miast. W przeciwieństwie jednak do ubiegłego roku, pojawiły się również nominacje osób z mniejszych miejscowości, a mianowicie: Łańcuta, Niechanowa oraz Kalet. Większość nominacji pochodzi od organizacji pozarządowych. Są także od osób fizycznych, jedna z nich od mieszkańców kamienicy przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie oraz z biura poselskiego. Swoich kandydatów przesłała też grupa nauczycieli z Zabrza oraz kilka kancelarii prawnych.

Wsparcie w procesie i w trakcie nauki

Różne były także formy pomagania. Wiele osób udziela bezpłatnych porad i bezinteresownie reprezentuje w sądzie, jak trójka prawników z Katowic, która stanęła w obronę nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Zabrzu, które w dniu ogólnopolskiego strajku kobiet przyszły do pracy ubrane na czarno, a podczas przerwy zrobiły sobie zdjęcie i umieściły je na profilu na Facebooku. Byli i tacy prawnicy, którzy roztaczali pieczę nad klasami prawnymi w szkołach i uczyli w przystępny sposób dzieci i młodzież prawa.

Niezmiennie nie brakuje też prawników, którzy pomagają zakładać organizacje pozarządowe i następnie wspierają je swoją wiedzą. Są tacy, którzy organizują pomoc finansową dla potrzebujących.

Wybór nie był łatwy

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu Prawnik Pro Bono wybiera trzy osoby, jedna z nich otrzyma tytuł laureata, a dwie wyróżnienia. W skład kapituły wchodzą między innymi: prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznik praw obywatelskich, minister sprawiedliwości, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji, tj. Szczepan Styranowski (sędzia w stanie spoczynku), Wiesława Mroczek (sędzia w stanie spoczynku), Bogumił Jopkiewicz (adwokat), Krystyna Domagalska (radca prawny), Andrzej Kurowski (radca prawny), Maria Tomułowicz z Olsztyna (radca prawny), Franciszka Pniewska z Koszalina (radca prawny).

Kapituła nagrody spotkała się w ubiegły czwartek w Warszawie. Wybór kandydatów był trudny.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Sylwetki kandydatów na Prawnika Pro Bono

Karolina Kędziora, radca prawny

Jest związana z Warszawą. Od dziewięciu lat w zawodzie radcy prawnego. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2003–2006 zaangażowała się w program „Działania prawne w interesie publicznym" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2009 do 2012 r. była prawnikiem programu „Avon kontra przemoc", w którym funkcjonował telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Była również wykładowczynią podyplomowych studiów Gender mainstreaming oraz Gender Studies Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji poświęconych dyskryminacji, m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu"; współautorka komentarza do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE o równym traktowaniu.

Beata Siemieniako, aplikantka adwokacka

Mieszka w Warszawie i właśnie jest na trzecim roku aplikacji adwokackiej. Pracuje w Kancelarii Łaski i Wspólnicy. W tym tygodniu planuje otworzyć kancelarię zaangażowanych społecznie, świadczącą pomoc prawną pro bono oraz odpłatnie.

W latach 2014–2018 była związana z Komitetem Obrony Praw Lokatorów, w którym co tydzień udzielała bezpłatnych porad prawnych lokatorom ze sprywatyzowanych kamienic. Obecnie udziela tego rodzaju wsparcia w kancelarii, w której pracuje. Reprezentuje również lokatorów w postępowaniach przed urzędami i sądami. Autorka książki „Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu". Współzałożycielka sekcji praw człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Mariusz Filipek, radca prawny

Pracuje i mieszka w Lublinie. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz pracownikiem naukowym w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wspiera swoją wiedzą olbrzymią liczbę organizacji pozarządowych, wszystkich nie sposób wymienić. Wśród nich jest m.in. Fundacja Maciuś, Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest również współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia Aktywna Europa oraz patronem klas prawniczych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej. Prowadzi też warsztaty i szkolenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA