fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Millennium: wzrost frankowych buforów

Bloomberg
Komisja Nadzoru Finansowego nakazała zwiększenie Bankowi Millennium buforów kapitałowych nałożonych w związku z hipotekami walutowymi.

KNF zaleca Bankowi Millennium utrzymywanie dodatkowego bufora kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi na poziomie 6,41 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego TCR i 4,81 p.p. na poziomie kapitału Tier I. Wcześniej dodatkowy wymóg wynosił odpowiednio 5,53 p.p. i 4,15 p.p. To oczekiwana zmiana, parę dni temu podobną podwyżkę przyznano mBankowi. Te dwa jako jedyne stosują metodę wewnętrznych ratingów. W wyniki corocznej rewizji buforów KNF obniżyła je bankom mającym metody standardowe (ze względu na malejący udział tych hipotek w ich portfelach).

Millennium podaje, że głównym powodem, który wpłynął na zmianę tego bufora, było podwyższenie w 2017 r. wagi ryzyka w metodzie standardowej dla kredytów hipotecznych w walutach obcych ze 100 proc. do 150 proc. (to stanowiło koszt kapitałowy dla banków i miało skłonić je do konwersji hipotek walutowych na złotowe). Millennium, jako bank stosujący metody ratingów wewnętrznych do wyznaczania wymogów kapitałowych, nie odczuł więc tej podwyżki. Jednak waga ryzyka dla metody standardowej stanowi punkt odniesienia dla wyznaczenia bufora. Zastosowana przez KNF metodyka usuwa pozytywny wpływ stosowania przez bank bardziej zaawansowanych i bardziej wrażliwych na ryzyko metod wyznaczania wymogów kapitałowych. KNF podnosząc więc bufor dla Millennium nałożył na niego obciążenie, którego bank nie odczuł w momencie wzrostu wag ryzyka w grudniu 2017 r.

Nowy wymóg kapitałowy dla Millenium wynosi 19,29 proc. dla współczynnika kapitałowego TCR i 15,68 proc. dla kapitału kategorii Tier 1. Wzrost wymogu kosztować go będzie ok. 290 mln zł na współczynniku TCR i ok. 215 mln zł na Tier 1. Millennium może być nieco rozczarowany, bo udział hipotek walutowych w jego portfelu systematycznie maleje (obecnie do około 29 proc. z 38 proc. jeszcze trzy lata temu) i ich jakość pozostaje dobra, a mimo tego wymogi rosną. Bank z nawiązką spełnia wymogi kapitałowe i ma jedne z najwyższych współczynników kapitałowych w sektorze (a na pewno najwyższe wśród dużych banków komercyjnych). Na koniec czerwca współczynnik TCR wynosił 23,4 proc a Tier 1 aż 21,3 proc. Czemu są tak wysokie? To właśnie efekt posiadania sporego portfela hipotek walutowych – nie dość, że bank dostał spore bufory kapitałowe z tego tytułu, to w dodatku od paru lat nie może wypłacać dywidend (ostatnio w 2014 r.), więc rośnie jego baza kapitałowa.

KNF zakończyła tym samym przegląd wysokości dodatkowych wymogów kapitałowych wynikających z hipotek walutowych. Obniżono je dla PKO BP, Santander Banku Polska, BGŻ BNP Paribas, Getin Noble Banku, Banku Ochrony Środowiska, podniesiono dla mBanku i Millennium.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA