fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Kolejne banki ukarane za hipoteki frankowe

Frank szwajcarski
Bloomberg
UOKiK nałożył na PKO BP i Pekao łącznie 62 mln zł kary. Urząd zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował postanowienia z umów o kredyty mieszkaniowe, które określają zasady ustalania kursów walut obcych i w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów.

"W rezultacie banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat. Podstawą do zajęcia się sprawą były sygnały od konsumentów. Zarówno PKO BP jak i Pekao odsyłają konsumentów do tabel, które same sporządzają, nie wskazując, kiedy będą opracowywane i publikowane, a w rezultacie, kredytobiorca nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę" – ocenia UOKiK.

"Istnieje zatem możliwość, że banki narzucą konsumentom najkorzystniejsze dla siebie stawki. Tym samym, mają możliwość swobodnego kształtowania wysokości zadłużenia konsumentów" – twierdzi Urząd. Za stosowanie klauzul niedozwolonych PKO BP otrzymał karę 40,7 mln zł a Pekao niespełna 21,1 mln zł.

Po uprawomocnieniu się decyzji banki mają również powiadomić o nich konsumentów i poinformować ich, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są wiążące dla konsumentów i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było w aneksie do umowy. Ma to ułatwić konsumentom również dochodzenie roszczeń.

- Pod koniec września informowaliśmy o wydanych decyzjach dotyczących tzw. spreadów walutowych. W kolejnych dwóch decyzjach uznałem, że zarówno PKO BP, jak i Pekao stosują w aneksach do umów postanowienia, które rażąco naruszają zbiorowe interesy konsumentów. W efekcie oba banki mają możliwość jednostronnego wpływania na wysokość kursów a tym samym na wysokość zadłużenia konsumentów. Niedopuszczalne jest przyznawanie sobie przez banki tak daleko idącej swobody w ustalaniu kursu walutowego – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Decyzje w podobnych sprawach prezes UOKiK wydał już wobec: Deutsche Bank Polska (prawie 7 mln zł kary), Getin Noble Bank (prawie 13,5 mln zł), BNP Paribas (26,6 mln zł), Bank Millennium (10,4 mln zł), Santander Bank Polska (23,6 mln zł). Urząd prowadzi także postępowania wobec kolejnych dwóch banków: Raiffeisen Bank International AG (wcześniej: Raiffeisen Bank Polska) i BPH.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA