fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Już po ofercie Aliora...

Obligacje Alior Banku rozeszły się na pniu – po zaledwie kilku godzinach oferty publicznej złożono zapisy na wszystkie papiery warte nominalnie 150 mln zł.
Dzisiaj po godz. 14, czyli już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje Aliora, złożono zapisy na liczbę większą niż łączna liczba oferowanych papierów. Dlatego okres przyjmowania zapisów został skrócony do 15 kwietnia. Złożone zapisy zostaną proporcjonalnie redukowane. Przydział papierów, oznaczonych serią P1A, nastąpi około 18 kwietnia.
Alior w ramach pierwszej publicznej oferty papierów dłużnych skierowanej do inwestorów indywidualnych oferował papiery za 150 mln zł. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3,25 proc. Wypłata odsetek będzie następowała co sześć miesięcy. Papiery mają trafić do obrotu na Catalyst. Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1000 zł, pytanie brzmi na jaką część zapisy złożyli inwestorzy indywidualnie.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA