fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Spadek zysków banków w lutym

Warszawa
Adobe Stock
Gorszy wynik z odsetek i strata na wyniku z pozostałych operacji zaszkodziły dynamice zysku netto. Pomogły niższe koszty ryzyka i działania oraz rosnący wynik z opłat i prowizji.

W lutym sektor bankowy miał łącznie 1,01 mld zł zysku netto, czyli o 16 proc. mniej niż rok temu. Wynik odsetkowy, stanowiący 70 proc. przychodów branży, wyniósł 3,45 mld zł, co oznacza spadek o 16,5 proc. rok do roku (wynik był nieco niższy także niż w styczniu nawet po uwzględnieniu mniejszej liczby dni kalendarzowych. Wynik z opłat i prowizji urósł rok do roku o 10 proc., do 1,25 mld zł, czyli poziomu nawet nieco większego niż w styczniu. Przychody z dywidend zmalały o ponad 40 proc., do 450 mln zł. Łącznie w lutym przychody operacyjne netto skurczyły się o 7,8 proc., do 5,06 mld zł.

W tym samym czasie koszty działania (bez amortyzacji) zmalały o 2,3 proc., do 2,75 mld zł (pomogły w tym mniejsze tegoroczne składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Istotną ulgą dla wyników branży w lutym były niższe o 35 proc. odpisy kredytowe, wyniosły 430 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej spadł o 11 proc., do 1,42 mld zł. Kwota ponad 600 mln zł obciążyła wynik na operacjach pozostałych, przez co wynik netto spadł mocniej niż operacyjny.

Po dwóch miesiącach tego roku zysk netto sektora bankowego sięgnął 1,36 mld zł, co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku spadł o 24 proc. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 7,25 mld zł, spadając o 15 proc., a wynik z tytułu prowizji 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 13 proc. Przychody netto zmalały o 9,5 proc., do 10,5 mld zł. W tym czasie koszty działania wyniosły 6,53 mld zł, czyli spadły o 7 proc. Rezerwy kredytowe spadły o 11 proc., do 1,15 mld zł. Wynik operacyjny zmalał o 19 proc., do 2,08 mld zł.

Wskaźnik ROE sektora na koniec lutego spadł do 2,81 proc. z 2,91 proc. pod koniec stycznia i 6,96 proc. rok wcześniej. Marża odsetkowa netto w tym okresie spadła do 2,13 proc. z 2,18 proc. w styczniu i 2,63 proc. rok temu.

KNF podała, że na koniec lutego 2021 r. 25 banków (6 komercyjnych i 19 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 127,2 mln zł. Banki te miały ok. 5,9-proc. udział w aktywach sektora banków komercyjnych i spółdzielczych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA