fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Getin Noble znowu ze stratą

Getin Noble
Fotorzepa, Marta Bogacz
Nadal przychody są słabe, choć koszty działania i ryzyka okazały się niższe niż poprzednio.

Getin Noble miał w I kwartale 88 mln zł straty netto, czyli mniej więcej zgodnie z prognozami. To kolejny kwartał ze stratą (bank notuje ujemne wyniki nieprzerwanie od 2016 r.), w IV kwartale 2020 r. miał 133 mln zł straty netto, zaś w I kwartale 2020 r. 110 mln zł.

Wynik odsetkowy wyniósł 218 mln zł, czyli był o 11 proc. poniżej oczekiwań. Spadł o 23 proc. rok do roku i 10 proc. kwartalnie, co jest nie tylko efektem cięcia stóp procentowych (co dotyczy całego sektora bankowego), ale Getin Noble ze względu na problemy kapitałowe zmniejsza akcję kredytową, co wywiera dodatkową presję na wynik odsetkowy, kluczowy dla branży. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 22, wprawdzie urósł rok do roku o 104 proc., ale kwartalnie skurczył się o 17 proc. Wzrost rok do roku związany był przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz wyniku prowizyjnego z tytułu kart płatniczych i kredytowych, a także spadkiem kosztów z tytułu promocji i nagród dla klientów.

Koszty działania wyniosły 201 mln zł, nieco mniej od prognoz. Koszty zmalały rok do roku o 27 proc. (efekt niższych w sektorze składek na BFG w tym roku) a kwartalnie urósł o 5 proc. (to efekt sezonowy, bo w pierwszych trzech miesiącach roku księgowane są całoroczne opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji). Odpisy kredytowe wyniosły 115 mln zł, okazały się niższe o prawie 20 proc. od oczekiwań. Zmalały rok do roku o 33 proc. a kwartalnie o 40 proc.

Na koniec marca Getin Noble utworzył rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 280 mln zł. Zarząd nie podjął jakiejkolwiek decyzji dotyczącej udziału w procesie zawierania ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF. Na koniec marca wartość portfela tych kredytów wynosiła blisko 2,2 mld CHF (9,2 mld zł), co oznacza spadek o 6 proc. w ujęciu rocznym. Kredyty walutowe stanowią 26 proc. całości portfela kredytowego banku.

Pod koniec marca bank został pozwany w 5817 postępowaniach (więcej o 924 niż w grudniu) dotyczących kredytów indeksowanych do waluty CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 1739 mln zł, w tym w jednym postępowaniu grupowym dotyczącym 213 kredytów indeksowanych do CHF.

Bank nadal nie spełnia wymogów kapitałowych. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wynosił na koniec marca 7,7 proc. i był poniżej europejskich wymogów (limit to 8 proc.). Zarząd szacuje lukę kapitałową współczynnika TCR do polskich wymogów na ponad 1,5 mld zł, a do europejskich na 200 mln zł. Bank w styczniu złożył wniosek do UKNF z aktualizacją grupowego planu naprawy i aktualnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie tego wniosku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA