fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

SGB konsoliduje banki

Bank
AdobeStock
Cztery banki spółdzielcze z SGB – z Bełchatowa, Krośniewic, Łodzi i Strykowa – łączą się pod szyldem Łódzkiego Banku Spółdzielczego. KNF wzywa spółdzielców do dalszej konsolidacji.

Wskutek połączenia Łódzki Bank Spółdzielczy będzie miał 43 mln zł kapitałów i prowadził działalność w 13 placówkach. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego odnotowujący wszystkie zmiany strukturalne, kapitałowe i personalne, które dokonały się w Łódzkim Banku Spółdzielczym, nastąpił 30 kwietnia. Ostateczne zamknięcie procesu konsolidacji ŁBS planuje 30 czerwca.

Decyzję o połączeniu czterech banków zatwierdziła już Komisja Nadzoru Finansowego i pozytywnie oceniła postępującą konsolidację sektora spółdzielczego w trudnych warunkach gospodarczych wywołanych pandemią. Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, widzi połączenie jako krok w bardzo dobrym kierunku. – Komisja Nadzoru Finansowego popiera dobrowolne inicjatywy łączeniowe banków spółdzielczych, których celem jest dążenie do tworzenia nowoczesnych i bezpiecznych instytucji bankowych, przy jednoczesnym zachowaniu ich spółdzielczego charakteru oraz poszanowaniu partnerskich zasad współpracy – dodaje.

Według Spółdzielczej Grupy Bankowej (zrzesza 189 instytucji) dzięki efektom synergii pojawiają się możliwości wykorzystania potencjału połączonych instytucji oraz szanse na usprawnianie metod zarządzania, a także zoptymalizowanie nakładów finansowych np. na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa informatycznego. Bardzo ważnym motywem warunkującym podjęcie przez banki spółdzielcze na odpowiednio wczesnym etapie decyzji o dobrowolnym połączeniu powinno też być dążenie do polepszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej w ramach połączonej jednostki w tych obszarach, w których wskaźniki dotyczące rentowności czy też jakości portfela kredytowego wymagają zdecydowanej poprawy – argumentuje SGB.

Przewodniczący KNF zachęca też do współpracy cały sektor. Komisja zachęca także do ścisłej współpracy w ramach zrzeszeń oraz systemów ochrony instytucjonalnej, które wspierają uczestników tych systemów w poprawie bezpieczeństwa działania grupy oraz w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

– Jesteśmy zdeterminowani, aby w nowej strukturze i na większym obszarze działania zaprezentować się jako bank nowoczesny, efektywny, a przede wszystkim uniwersalny. Chcemy, by ŁBS skierował swoją aktywność w stronę czterech sektorów klientów: małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych, sektora rolniczego i jednostek samorządu terytorialnego. Nasza oferta będzie zawierała produkty zaawansowane technologicznie, których dominującymi cechami będzie prosta i zrozumiała budowa, elastyczna cena oraz niskie ryzyko ze strony banku. Jesteśmy przygotowani i otwarci na długoterminowe relacje z młodymi klientami. To jeden z naszych podstawowych celów: dotrzeć ze spółdzielczą ofertą do młodego pokolenia – mówi Dariusz Wojciechowski, prezes Łódzkiego Banku Spółdzielczego.

Zdaniem Pawła Kłosa, wiceprezesa ŁBS w Łodzi (wcześniej prezesa BS Bełchatów), efekt synergii wynikający z połączenia czterech banków będzie miał zasadnicze znaczenie dla klientów bankowości spółdzielczej w województwie łódzkim. – Pod szyldem ŁBS, dzięki konsolidacji, powstaje silna kapitałowo, stabilna i perspektywiczna instytucja finansowa. Współtworzymy bank odpowiedzialny społecznie, angażujący się i wspierający inicjatywy lokalnego środowiska. Działając w małej skali, w pojedynkę, nie bylibyśmy w stanie udźwignąć ciężarów wychodzenia z kryzysu. Konsolidacja pozwoli nam między innymi na zoptymalizowanie procesu inwestycji w technologie informatyczne – będzie jeden system, jeden kierunek rozwoju i wspólne nakłady. Scalimy zespoły działające w sferze back office, co pozwoli zmniejszyć koszty działalności bankowej, a działając wspólnie w zróżnicowanych środowiskach konsumenckich ułatwimy sobie dywersyfikację portfela kredytowego.

Zmiana struktury pracy dotychczasowych central i oddziałów bankowych umożliwi przeniesienie ciężaru działalności z zarządczej na biznesową – tłumaczy Kłos.

Bank deklaruje, że będzie oferować różnego rodzaju produkty większej grupie klientów. – Z perspektywy naszych klientów zmiana będzie praktycznie nieodczuwalna, nie zmieniają się adresy siedzib placówek bankowych, nie zmieni się przede wszystkim przyjazna atmosfera obsługi. Wzmocnimy jednocześnie zdalne kanały obsługi, oparte na aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Łódzki Bank Spółdzielczy nadal będzie blisko ludzi, a dzięki najnowszej technologii, można powiedzieć, że wręcz bezpośrednio w ich domach, co ma dla nas kluczowe znaczenie: chcemy udowodnić, że konsolidacja była trafną decyzją, podjętą na rzecz dobra naszych klientów i udziałowców – potwierdzają Marta Tomczak, członkini zarządu ŁBS (wcześniej prezes BS Stryków) oraz Radosław Kuleczka, członek zarządu ŁBS (wcześniej prezes BS Krośniewice).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA