fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

KNF: Polskie banki na razie bez dywidend

AdobeStock
KNF zdecydowała, że w pierwszym półroczu 2021 r. banki komercyjne nie powinny wypłacać dywidend. Decyzja dotycząca drugiego półrocza zapadnie po ocenie kondycji sektora.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła podczas środowego posiedzenia stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych i spółdzielczych oraz ubezpieczycieli, domów maklerskich, TFI i PTE w 2021 r.

Operacje obniżające kapitały tylko za zgodą KNF

W przypadku banków komercyjnych KNF uznała, że konieczne jest wstrzymanie wypłat dywidend w I półroczu 2021 r. Jako czynniki przemawiające za taką decyzją wymieniono istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID19, przejściowy charakter rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii, utrzymujące się ostrożne stanowiska nadzorcze w UE w zakresie ograniczeń dywidendowych oraz innych form obniżania zasobów kapitałowych oraz zmianę wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wydłużającą moratoria.

KNF oczekuje także niepodejmowania innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji każdorazowo poprzedzana będzie uprzednią konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od ich pozytywnego wyniku.

Polski nadzór przedstawił podobne stanowisko w marcu tego roku z powodu pandemii. Skutkowało ono całkowitym wstrzymaniem przez kredytodawców wypłat dywidend zarówno z regularnego zysku wypracowanego w 2019 r., jak i zysków niepodzielonych z lat ubiegłych. Zgody nadzoru wymaga też ewentualny skup akcji własnych.

Szansa na dywidendy w drugim półroczu?

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. będzie przedstawione odrębnie po przeprowadzeniu przez nadzór analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu. Daje to szansę na wypłatę dywidend w przyszłym roku, o ile pandemia nie odciśnie dużego piętna na bilansach kredytodawców.

„Bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów” – podała KNF.

We wtorek Europejski Bank Centralny zdecydował o przywróceniu wypłat dywidend przez banki ze strefy euro, ale tylko tym kredytodawcom o najwyższych wskaźnikach kapitałowych i rentowności, ograniczono też kwoty wypłaty. Te bardziej restrykcyjne zasady mają obowiązywać do końca września 2021 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA