fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Cięcia stóp zdołują wyniki Aliora

Bloomberg
Alior Bank szacuje, że przeprowadzone trzy obniżki stóp procentowych zredukują jego wynik netto w skali roku o około 465-530 mln zł. To zwiastuje głęboką stratę netto w tym roku.

Alior Bank szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stopy referencyjnej NBP oraz decyzja o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej spowodują łącznie obniżenie wyniku netto grupy o około 116-133 mln zł kwartalnie. Marża odsetkowa ma zmaleć o 0,79-0,91 pkt rocznie.

Te szacunki uwzględniają łącznie trzy obniżki stóp w sumie o 140 pb przeprowadzone w marcu (50 pb), kwietniu (50 pb) i w ubiegłym tygodniu (40 pb), które sprowadziły stopę referencyjną do 0,10 proc. Bank szacuje, że sama czwartkowa obniżka zredukuje jego kwartalny wynik netto o 41-48 mln zł a marże o 0,28-0,33 pkt proc. w skali roku. Ta obniżka jest dla banków bardziej dotkliwa ze względu na brak możliwości obniżania już kosztów finansowania depozytami (większość produktów depozytowych w sektorze już jest za zero). Dla porównania poprzednie obniżki łącznie o 100 pb obniżyć miały kwartalny zysk netto Aliora relatywnie mniej, bo o 75-85 mln zł, a marżę o 0,51-0,58 pkt. proc.

Zatem w skali całego roku negatywny wpływ trzech obniżek stóp na wynik netto Aliora to aż 465-540 mln zł, co zwiastuje głęboką stratę netto w tym roku, nawet mimo tego, że ostatnia obniżka efektywnie wpływać na wyniki będzie w mniejszym stopniu niż podane przez bank szacunki (bo nie będzie to skala całego roku). W 2019 r. bank miał 253 mln zł zysku netto, w tym miał się poprawić do około Już przed ostatnią obniżką analitycy w najnowszych rekomendacjach prognozowali stratę netto Aliora w tym roku (154 mln zł prognozowane przez Haitonga i 438 mln zł przez DM BDM). Analitycy w swych prognozach uwzględnili duży wzrost odpisów kredytowych.

Jednak Alior, podobnie jak inne banki, podaje, że nie jest w stanie oszacować wpływu epidemii koronawirusa poziom kosztów ryzyka grupy. Zapewnia jednak, że wskaźniki płynności banku utrzymują się na wysokich, bezpiecznych poziomach, pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi. "Ze względu na już obserwowane i dalej prognozowane zmniejszenie aktywności gospodarczej w Polsce, bank spodziewa się ograniczenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i, co za tym idzie, niższej sprzedaży produktów finansowych" – dodano. Także to będzie miało wpływ na wzrost odpisów banku i mniejszy popyt na kredyt oraz spadek sprzedaży bijący w wynik odsetkowy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA