fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

ING Bank Śląski nieznacznie ucierpi na cięciu stóp

Fotorzepa/ Marta Bogacz
ING Bank Śląski jest kolejnym kredytodawcą po PKO BP, Pekao i Aliorze, który przedstawił szacowany wpływ skutków epidemii koronawirusa.

Wpływ na działalność operacyjną

ING Bank Śląski jest kolejnym kredytodawcą po PKO BP, Pekao i Aliorze, który przedstawił szacowany wpływ skutków epidemii koronawirusa.

Wpływ na działalność operacyjną

Bank oraz jego spółki zależne zachowują ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe procesy odbywają się bez zakłóceń. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w działaniu galerii handlowych oraz zamknięciem szkół i przedszkoli 37 jego placówek z 316 ogółem było zamkniętych. Pozostałe oddziały były otwarte w zmniejszonym wymiarze godzinowym a 70 proc. pracowników, poza tymi pracującymi w oddziałach, wykonuje swoje obowiązki zdalnie.

Wpływ na biznes banku

Grupa zachęca swoich klientów do korzystania z aplikacji mobilnych i bankowości internetowej, czyli z Mojego ING w przypadku klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz ING Business w przypadku firm, samorządów i korporacji. Ponadto, aby złagodzić sytuację części klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz firm dotkniętych negatywnie przez epidemię koronawirusa, bank umożliwił zawieszenie spłat rat kredytów, leasingu i faktoringu do sześciu miesięcy, jednocześnie wydłużając o ten okres czas trwania umowy (tzw. wakacje kredytowe). Klienci będą mogli skorzystać z jednej z dwóch opcji: zawieszeniu podlegać będzie tylko spłata kapitału, klient nadal będzie płacił odsetki, albo zawieszona będzie cała rata kapitałowo-odsetkowa, przy czym odsetki będą naliczane i odnoszone bezpośrednio w saldo zadłużenia pozostającego do spłaty.

Zarząd zauważa postępującą zmianę w strukturze oszczędności klientów detalicznych, polegającą na przesunięciu środków z produktów pozabilansowych na produkty bilansowe oraz oczekuje mniejszej aktywności klientów, w tym niższej sprzedaży produktów finansowych. Zarząd analizuje na bieżąco obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu przede wszystkim ochronę interesów obecnych klientów banku oraz własnego przedsiębiorstwa, planuje w aktywny sposób dostosowywać swoje polityki i procedury do panujących warunków gospodarczych – czytamy w komunikacie.

Wpływ na sytuację finansową

Bank zapewnia że on sam i jego spółki zależne zachowują dobrą i stabilną sytuację płynnościową i kapitałową. Zarząd zwraca uwagę na obniżenie poziomu bufora ryzyka systemowego z 3 proc. do zera, co od 19 marca efektywnie obniża minimalny wymóg kapitałowy dla banku i dla grupy do 9 proc. przy współczynniku Tier 1 i 11 proc. dla TCR. Nadwyżka ING Banku Śląskiego jest więc spora, bo na koniec 2019 r. skonsolidowany współczynnik Tier 1 wynosił 14,4 proc., a TCR 16,9 proc.

Zarząd szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca (obniżenie stopy referencyjnej z 1,5 proc. do 1,0 proc. i obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc. oraz podwyższanie jej oprocentowania z 0,5 proc. do 1,0 proc. od 30 kwietnia) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy w tym roku w przedziale 50-80 mln zł. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. Te szacunki i założenia mogą podlegać zmianom – ocenia zarząd. To relatywnie niewielki wpływ (byłby nieco większy w przypadku wpływu na cały rok – stopy prawie całym I kwartale były wyższe), bo w 2019 r. wynik odsetkowy grupy wyniósł 4,29 mld zł. Wpływ na wynik netto może więc wynieść około 40-65 mln zł, co stanowi tylko 2,5-4 proc. zysku netto wypracowanego w 2019 r. (1,66 mld zł).

Przyszłość i odpisy nieprzewidywalne

W opinii zarządu obecnie nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie negatywnego wpływu pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce wynikającego z epidemii koronawirusa, zmienności na rynkach finansowych, w tym walutowym, oraz zmian w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym zaoferowania klientom możliwości zawieszenia rat kredytowych, na przyszłe wyniki finansowe, w szczególności na poziom kosztów ryzyka.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA