fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Idea Bank z symbolicznym zyskiem

materiały prasowe
W II kwartale bank zanotował symboliczny zysk, sytuacja kapitałowa wciąż jest słaba.

W II kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej Idea Banku wyniósł 1,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 382,3 mln zł straty netto. - To efekt m.in. poprawy wyniku odsetkowego, spadku kosztów działania i obniżenia kosztów ryzyka. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z poprawy wyniku odsetkowego, zmniejszenia - mówi Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku. – Koncentrujemy się na trwałej odbudowie trwałej rentowności, czego skutkiem powinna być poprawa sytuacji kapitałowej. Chodzi z jednej strony o zatrzymanie wypracowywanych zysków, a z drugiej o obniżanie sumy bilansowej – dodaje. Po I półroczu strata netto wynosi 78,4 mln zł wobec 376 mln zł straty rok temu.

Poprawa wyników

Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 157,6 mln zł, czyli wzrósł 5 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu prowizji wyniósł 22,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił minus 191 mln zł. Marża odsetkowa netto spadła z 3,1 proc. w I półroczu 2018 roku do 2,8 proc. w I półroczu 2019 roku. Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 78,3 proc. Wyniki I półrocza obniżyła warta 26 mln zł rezerwa na koszty związane z restrukturyzacją działalności. Odpisy w II kwartale 2019 roku wyniosły 75,6 mln zł, czyli były o 17 proc. niższe niż rok wcześniej. 

Bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego strategię postępowania naprawczego opartą na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów. Strategia działania wymagać będzie pozyskania przez bank inwestora oraz akceptacji przez KNF możliwości funkcjonowania banku przy braku spełnienia wskaźników kapitałowych do czasu jego dokapitalizowania przez nowego inwestora.

Bank ma nadal bardzo dużą płynność – wskaźnik LCR wynosi 158 proc. wobec wymaganych prawem 100 proc. i średniej w sektorze około 150 proc. Suma bilansowa pod koniec czerwca wynosiła 20,6 mld zł, czyli od początku 2019 roku wzrosła o 0,4 proc. Kapitały własne grupy wyniosły 196,9 mln zł.

W poniedziałek bank informował, że zdecydował o dopuszczeniu do uczestnictwa w rozszerzonym procesie due diligence funduszu typu private equity, zainteresowanego jego dokapitalizowaniem. Fundusz ten prowadził ograniczone due diligence od początku lipca. 

Bank nadal nie spełnia wymogów kapitałowych

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy Idea Banku na koniec czerwca wynosił 2,11 proc. i znajdował się poniżej wymogów ustawowych. Łączny wymóg dla Idei na TCR to 13,5 proc. 

"Zarząd Banku będąc świadomym obowiązków zachowania odpowiednich poziomów norm kapitałowych oraz działania w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa deponentów i innych uczestników rynku podejmuje wszelkie działania, które dążą do realizacji tych obowiązków, w tym przede wszystkim podejmuje intensywne działania zmierzające do pozyskania inwestora" - napisano w raporcie półrocznym.

Bank podał, że z "determinacją" realizuje program, którego strategicznym celem jest uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych. Zdaniem prezesa Jerzego Pruskiego proces restrukturyzacji banku przebiega zgodnie z planem. - Nasz docelowy model biznesowo-sprzedażowy opiera się na lekkiej strukturze, wykorzystującej w dużej mierze uproszczone, automatyczne procesy - mówi Pruski.

Bank rozpoczął przebudowę modelu sieci sprzedaży, który docelowo ma przyczynić się do znaczącej redukcji kosztów utrzymania banku. Proces ten zakończyć się ma na początku 2020 r. Dlatego w I półroczu rozpoczęto proces transformacji sieci placówek do nowego, "efektywniejszego kosztowo formatu odpowiadającego założeniom nowej strategii". W wyniku przeprowadzanych zmian oczekuje, że poza "bardzo znacznymi" oszczędnościami z tytułu niższych kosztów finansowania, koszty działania banku zostaną docelowo obniżone o około 100 mln zł w ujęciu rocznym.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA